Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020

Mục lục tạp chí số 4 năm 2020

Cập nhật: 14/04/2020

Lượt xem: 2243

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ VIỆT HẠNH

VŨ THỊ NGỌC

Đồng quản lý tài nguyên, môi trường biển và sự tham gia của người dân địa phương ở khu bảo tồn Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam: Một số bài học kinh nghiệm

TRẦN MINH NGỌC

Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

LÊ NGỌC HOÀNG

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh của ngân hàng thương mại: Thực trạng quy định của pháp luật và những vấn đề đặt ra

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Quy định mới của Bộ luật hình sự góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

Khủng hoảng tinh thần dưới nhãn quan của các nhà triết học phương Tây hiện đại

TRỊNH QUỐC VIỆT

Tìm hiểu triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

NGUYỄN HỒNG QUÝ

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Vai trò của Đảng và Nhà nước

NGUYỄN HẢI HOÀNG

Phát triển nguồn nhân lực số - xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam hiện nay

TRẦN VĂN NHÃ

Một số vấn đề về phân cấp, phân quyền giữa chính quyền trung ương và địa phương ở Việt Nam hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

ĐOÀN ANH THÁI

Tuyển chọn và đãi ngộ quan lại dưới thời các chúa Nguyễn

NGUYỄN VĂN BỘ

Tìm hiểu lịch sử, văn hóa tỉnh Tuyên Quang qua Tuyên Quang tỉnh phú của Đặng Xuân Bảng

HÀ XUÂN HƯƠNG

Hạnh phúc của người phụ nữ Thái: Nhìn từ dân ca trữ tình sinh hoạt

NGUYỄN BÍCH NHƯ

Sự hài lòng của sinh viên đối với các hoạt động chung của Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

PHẠM THỊ KIM ÁNH

Một số hoạt động nâng cao năng lực tự học tiếng Anh cho sinh viên

AN THU TRÀ

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của tranh Đông Hồ thông qua hoạt động trình diễn tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

SOCIAL SCIENCES

HO VIET HANH

VU THI NGOC

Co-management of marine resources and environment: Local participation in managing Cham Island Biosphere Reserve

TRAN MINH NGOC

Development of Vietnamese laws for foreign-related civil relations

LE NGOC HOANG

Unhealthy competition between commercial banks: Current laws and raising issues

NGUYEN THI THU TRANG

New terms in the criminal code to support the prevention of domestic violence in Vietnam

LE THI HONG NHUNG

Mental crisis from the viewpoint of modern western philosophers

TRINH QUOC VIET

On Ho Chi Minh’s philosophy of education

NGUYEN HONG QUY

Socialist-oriented market economy in Vietnam: The role of the Party and State

NGUYEN HAI HOANG

Digital human resources – An inevitable trend in labor restructure in Vietnam

TRAN VAN NHA

Delegation between central and local government in Vietnam nowadays

HUMANITIES

DOAN ANH THAI

Selection criteria and welfare system for mandarins in the Nguyen dynasties

NGUYEN VAN BO

Discovering the history and culture of Tuyen Quang province through Epic of Tuyen Quang (Tuyen Quang tinh phu) by Dang Xuan Bang

HA XUAN HUONG

Happiness of Thái women: an analysis of romantic folk songs about daily life

NGUYEN BICH NHU

Students’ satisfaction with communal activities at Soc Trang College of Education

PHAM THI KIM ANH

English teaching activities to facilitate learner autonomy in students

AN THU TRA

Preserving cultural values of Đông Hồ painting through live exhibitions in Vietnam Museum of Ethnology

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t4.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 221
Hôm nay : 3264
Tháng hiện tại : 83590
Tổng lượt truy cập : 13034192