Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019

Mục lục tạp chí số 1 năm 2019

Cập nhật: 26/02/2019

Lượt xem: 2676

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ SỸ SƠN

Thực trạng nghiên cứu lý luận về nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm ở nước ta và những vấn đề đặt ra

HỒ NGỌC HIỂN

NGUYỄN VĂN QUÂN

Những yêu cầu của pháp luật hợp đồng trong bối cảnh hội nhập quốc tế

TRẦN THỊ MINH

Đối tượng và điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân theo pháp luật Việt Nam

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Về thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

HỒ NGỌC CHUNG

Tiếp cận thông tin của công dân trong hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật

ĐẶNG TRẦN THANH NGỌC

Cơ sở thực hiện quyền bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam

NGUYỄN VINH HƯNG

Những yếu tố tác động đến việc đổi mới chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam giai đoạn hội nhập quốc tế

KHÚC NGỌC TUẤN

Thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay

NGÔ THU HIỀN

Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức ngành Kiểm sát ở Việt Nam hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

LÊ THỊ HỒNG GÁI

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

Thực trạng và rào cản trong giáo dục phổ thông của người Hmông di cư đến Đắk Lắk

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

Thu hút, phát triển nguồn lao động chất lượng cao trong các cơ quan hành chính tỉnh Lạng Sơn trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

LÊ THỊ MỸ HẠNH

Đặc điểm ý nghĩa của thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt

PHẠM THỊ HẢI YẾN

TRƯƠNG THỊ HƯƠNG

Một số nguyên tắc trong giao tiếp với khách hàng - ứng dụng cho điện thoại viên

LÊ THỊ HÒA

Truyện thơ Đông Nam Á dưới góc nhìn văn hóa

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

NGÔ XUÂN BÌNH

Sức mạnh mềm của Ấn độ và tác động tới quan hệ Việt Nam - Ấn độ trong bối cảnh mới

PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

Giới thiệu sách: Biến đổi hôn nhân của người Mường ở Hòa Bình và người Mường di cư ở Đắk Lắk

SOCIAL SCIENCES

HO SY SON

Theoretical research on causes and conditions of crime in Vietnam

HO NGOC HIEN

NGUYEN VAN QUAN

Requirements of contract law in the context of international integration

TRAN THI MINH

Giving the right of property possession in Vietnamese laws: Subjects and conditions

NGUYEN TRUNG KIEN

Review petition in the 2015 Criminal Procedure Code

HO NGOC CHUNG

Citizens’ access to information on law building and implementation

DANG TRAN THANH NGOC

Foundation of the right to counsel in Vietnamese criminal procedure

NGUYEN VINH HUNG

Factors affecting the reform in economic management function of the Vietnamese state in international integration

KHUC NGOC TUAN

Agricultural inspection and agricultural development in Hanoi

NGO THU HIEN

Improving professional ethics of public servants working in prosecutorship in Vietnam

HUMANITIES

LE THI HONG GAI

NGUYEN DUC CHIEN

Obstacles to education of H’mong migrants in Daklak province

NGUYEN THI NGOC ANH

Attracting and developing high-quality human resource in administrative institutions in Lang Son province to meet requirements of the 4.0 revolution

LE THI MY HANH

Meaning of artistic terms in Vietnamese

PHAM THI HAI YEN

TRUONG THI HUONG

Principles in communicating with client: Application to telephonist

LE THI HOA

Southeast Asian narrative poetry from a cultural perspective

INTERNATIONAL STUDIES

NGO XUAN BINH

Soft power of India and its influence to Vietnam-India relationship in the new context

Editorial office

Book introduction: Change marriage of Muong people and Muong migrants in Dak Lak

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 79
Hôm nay : 4069
Tháng hiện tại : 126835
Tổng lượt truy cập : 12864619