Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018

Mục lục tạp chí số 3 năm 2018

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2442

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

Đỗ Quang Sơn

Quyền của người lao động theo pháp luật Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu với Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Vũ Mạnh Dũng

Một số quan điểm đảm bảo sự biến đổi giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam theo hướng tích cực

Nguyễn Thị Dung

Dân chủ trực tiếp ở xã, phường, thị trấn: thực trạng và kiến nghị

Hoàng Trần Như Ngọc

Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển tư tưởng chủ quyền quốc gia và quyền con người trong truyền thống dân tộc Việt Nam

Nguyễn Trọng Bình

Một số lý luận về sự tham gia của người dân đối với hành chính công

Nguyễn Tăng Nghị

Cộng đồng an ninh ASEAN: cơ sở hình thành và thách thức

Nguyễn Khắc Chinh

Về hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) ở Việt Nam

Nguyễn Đình Định

Xu hướng phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

Trần Thị Quỳnh Diễn

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới của đất nước

Cao Trung Hà

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn Tây Bắc hiện nay

Nguyễn Thu Trang

Hoạt động nông nghiệp của người Hoa ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Nghiêm Thị Hồ Thu

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong văn xuôi Ngọc Giao

Phạm Hương Trà

Nguyễn Thị Ngọc Huế

Phạm Trần Thăng Long

Hành vi trong điều trị, giáo dục và chăm sóc trẻ tự kỷ của gia đình có trẻ mắc chứng tự kỷ trên địa bàn Hà Nội

Phạm Thu Thủy

Một số vấn đề về công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở nước ta hiện nay

SOCIAL SCIENCES

Do Quang Son

Labor rights in Vietnamese laws from the angle of Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)

Vu Manh Dung

Orienting value shifting in Vietnam towards a positive direction

Nguyen Thi Dung

Direct democracy in communes and wards: Situation and suggestions

Hoang Tran Nhu Ngoc

Ho Chi Minh’s inheritance and development of sovereignty and human right ideologies

Nguyen Trong Binh

Theories of civil participation in public administration

Nguyen Tang Nghi

Constructing a security community in Southeast Asia: Foundation and challenges

Nguyen Khac Chinh

On Build-Operate-Transfer (BOT) contract in Vietnam

Nguyen Dinh Dinh

Development trend of the automotive industry in Vietnam in the context of globalization

HUMANITIES

Tran Thi Quynh Dien

Applying Ho Chi Minh’s ideology in providing healthcare services in the new context

Cao Trung Ha

Vietnam military force in building trust with people in the northwestern area

Nguyen Thu Trang

Agricultural activities of the Chinese in Luc Ngan, Bac Giang province

Nghiem Thi Ho Thu

The art of character building in writings by Ngoc Giao

Pham Huong Tra

Nguyen Thi Ngoc Hue

Pham Tran Thang Long

Family’s behavior in treating, educating and caring for autistic children in Hanoi

Pham Thu Thuy

On reward scheme for direct employees in Vietnam

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t3.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 231
Hôm nay : 3745
Tháng hiện tại : 84071
Tổng lượt truy cập : 13034673