Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017

Mục lục tạp chí số 11 năm 2017

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2611

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

VŨ VĂN VIÊN

Phòng, chống tham nhũng - một số kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam hiện nay

PHẠM QUỲNH TRANG

Quan niệm về sự quân bình đúng mực trong đạo đức học của Arixtot

LƯU HOÀI BẢO

Phòng ngừa tội giết người ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

NGUYỄN DIỆU LINH

Bảo đảm quyền con người bằng công cụ trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam: những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

BÙI ĐÔNG HƯNG

Vai trò của năng suất nhân tố tổng hợp đối với tăng trưởng kinh tế của Đông Á trong những thập kỷ gần đây

LÝ THU CÚC

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

HÀ TÙNG DƯƠNG

Một số vấn đề về phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay

LÊ HÒA

Công tác giáo dục, đào tạo Việt Nam - Lào trong bối cảnh hợp tác hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

ĐỖ THỊ THÚY VÂN

Ảnh hưởng của nhân tối giới đến việc sử dụng các chiến lược cảm ơn trong tiếng Việt

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

TRẦN THỊ KIM HẠNH

Tính nhạc - một yếu tố tượng trưng trong thơ Bích Khê

ĐIÊU THỊ TÚ UYÊN   

VŨ THỊ MINH NGUYỆT

Đặc điểm nổi bật trong tiểu thuyết viết về miền núi thời kỳ Đổi mới

TRẦN HỮU CHẤT

Cốt truyện tự thuật trong truyện thơ Nôm của Phạm Thái và Nguyễn Đình Chiểu (qua hai tác phẩm Sơ kính tân trangLục Vân Tiên

NGUYỄN THU HẰNG

“Bản sắc” và “hiện đại” trong tác phẩm múa dân gian đương đại Việt Nam

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Từ thực hành văn hóa tới thích ứng văn hóa của người dân tái định cư ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh - nhìn từ quan điểm chức năng luận

SOCIAL SCIENCES

VU VAN VIEN

Corruption prevention - International experiences and lessons for Vietnam

PHAM QUYNH TRANG

Aristotle’s view of proper egalitarianism in ethics

LUU HOAI BAO

Preventing murder in Vietnam nowadays

NGUYEN DIEU LINH

Ensuring human rights through corporate social responsibility in Vietnam: Opportunities and challenges as Vietnam enters the ASEAN Economic Community

BUI DONG HUNG

The role of total factor productivity to economic growth in East Asia in recent decades

LY THU CUC

Competitive ability of Vietnamese garment companies

HA TUNG DUONG

Rich-poor gap in Vietnam nowadays

LE HOA

Vietnam - Laos cooperation in education and training in the modern context

HUMANITIES

DO THI THUY VAN

The influence of gender to the use of gratitude strategies in Vietnamese

NGUYEN THI MY HIEN

TRAN THI KIM HANH

Melody as symbols in Bich Khe’s poems

DIEU THI TU UYEN  

  VU THI MINH NGUYET

Highlights of novels about the mountain area in the Doi Moi period

TRAN HUU CHAT

Autobiography storyline in autobiography poem stories in Nom language

NGUYEN THU HANG

Tradition and modernity in Vietnamese modern folk dance

NGUYEN MAI HUONG

From cultural practices to cultural adaptability: A study at the resettlement area in Ky Anh district, Ha Tinh province from the functionalism perspective

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t11.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1019
Hôm nay : 2770
Tháng hiện tại : 156665
Tổng lượt truy cập : 13301337