Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017

Mục lục tạp chí số 10 năm 2017

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2444

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Quan niệm tổng thể về chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam (Tiếp số trước)

TRẦN MINH ĐỨC

Bàn về hoạt động tài phán hành chính ở nước ta hiện nay

BÙI ĐỨC HIỂN

Một số gợi mở xây dựng Luật Không khí sạch ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN ĐỨC LUẬN

Triết lý phát triển bền vững và sự vận dụng triết lý đó ở Việt Nam hiện nay

LÊ HUY BÌNH

ĐẶNG CÔNG THÀNH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “bạn” và “thù” trong bảo vệ an ninh tổ quốc với vấn đề “đối tác” và “đối tượng” trong bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay

NGUYỄN THỊ HOA

Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

ĐẶNG QUANG TRUNG

Cơ hội phát triển của nhóm cư dân bị thu hồi đất huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình: nhìn từ lý thuyết phát triển

NGUYỄN MINH PHÚ NÔNG THỊ LOAN

Tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tại thành phố Buôn Ma Thuột hiện nay

HOÀNG VĂN THÀNH

Một số vấn đề về cơ chế mua bán nợ xấu của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam  (VAMC)

TRẦN KHÁNH THÀNH

Lý luận, phê bình văn học Việt Nam - 30 năm đổi mới và hội nhập

QUÁCH THỊ GẤM

Những đóng góp mới của Hoàng Xuân Hãn với sự phát triển của tiếng Việt và thuật ngữ khoa học nửa đầu thế kỷ XX

HOÀNG THỊ TÂM

Hai chặng đường phát triển của tự truyện Việt Nam

ĐOÀN TRÚC QUỲNH

Một số kiêng kỵ và cách hóa giải điềm báo trong ngôi nhà của người Si La ở Lai Châu

NGUYỄN HOÀI VĂN

Đặc trưng văn hóa Ấn Độ và ảnh hưởng của nó đối với thế giới và Việt Nam

PHAN MINH ĐỨC

Chính sách cho thị trường lao động tại Đức, Nam Phi và Malaysia: bài học cho Việt Nam

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

A cohesive view of law making policy in Vietnam

TRAN MINH DUC

On administrative tribunal in Vietnam nowadays

BUI DUC HIEN

Some suggestions on building a law of clean air in Vietnam

NGUYEN DUC LUAN

The philosophy of sustainable development and its application to Vietnam nowadays

LE HUY BINH     

   DANG CONG THANH

Ho Chi Minh’s ideology on friends and foes in national security protection and its application to the conceptualization of partner and opponent in national security

NGUYEN THI HOA

The development of the awareness of the Communist Party of Vietnam of the relation between economic innovations and political advances

DANG QUANG TRUNG

Development opportunities for land-lost farmers in Vu Thu district, Thai Binh province: From the perspective of development theory

NGUYEN MINH PHU  NONG THI LOAN

Creating commune-level ethnic minority manpower resource in Buon Ma Thuot city

HOANG VAN THANH

On the mechanism of Vietnam Assess Management Company (VAMC)

HUMANITIES

TRAN KHANH THANH

Literary theory and criticism in Vietnam – 30 years of innovation and integration       

QUACH THỊ GAM

Contributions of Hoang Xuan Han to the development of Vietnamese language and technical terms in the early 20th century

HOANG THI TAM

Two stages of development of autobiography in Vietnam

DOAN TRUC QUYNH

Taboos in the house and ways to break the taboos of Sila people in Lai Chau province

NGUYEN HOAI VAN

The exquisite Indian culture and its influences to Vietnam and the world

PHAN MINH DUC

Policies for the labor market in Germany, South Africa and Malaysia: Lessons for Vietnam

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t10.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 532
Hôm nay : 1855
Tháng hiện tại : 155750
Tổng lượt truy cập : 13300422