Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017

Mục lục tạp chí số 5 năm 2017

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2633

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

BÙI NGUYÊN KHÁNH

NGUYỄN THANH LÝ

Giao dịch tư lợi trong công ty và vấn đề tham nhũng trong khu vực tư

TRỊNH TIẾN VIỆT

An ninh phi truyền thống: Khái niệm, những thách thức, các yêu cầu đặt ra đối với pháp luật hình sự Việt Nam và một số kiến nghị

NGUYỄN KHẮC BÌNH

Đào tạo ngành công tác xã hội trong các  cơ sở giáo dục hiện nay và những định hướng trong thời gian tới

HÀ THỊ THƯ

Nghề công tác xã hội - cơ sở hoạt động và đặc điểm của nghề

NGÔ THỊ TÂN HƯƠNG

Các yếu tố cấu thành đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xã hội

NGUYỄN THANH TỊNH

Một số vấn đề lý luận về nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo ở nhà trường quân đội

ĐÀO THỊ TRANG

Vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

Ý niệm “cuộc đời là thực phẩm” trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt

PHẠM THỊ XUÂN NGA

Tiền giả định bách khoa về ứng xử trong cộng đồng Êđê ở văn bản luật tục

LÊ HẢI ANH

Vị ngọt “sang quí” trong văn xuôi Thanh Châu

VŨ THÙY HƯƠNG

Ngôn ngữ trong thơ Thanh Thảo

TRẦN QUANG HƯNG

Kiểu con người tha hóa trong sáng tác của Hồ Anh Thái

NGUYỄN THANH TUẤN

Vấn đề khởi nguyên của vũ trụ trong thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm

THÁI VĂN ANH

Biểu hiện niềm tin tôn giáo qua hành vi tham dự các ngày lễ, khóa tu của tín đồ Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh

DƯƠNG THÙY LINH

Nghiên cứu sinh kế của người Sán Dìu ở Thái Nguyên - tiếp cận từ góc độ Khu vực học

SOCIAL SCIENCES

BUI NGUYEN KHANH

NGUYEN THANH LY

Self-interest transaction in the company and corruption in the private sector

TRINH TIEN VIET

Non-traditional security: Concepts, challenges and requirements for the Vietnamese criminal law and some suggestions

NGUYEN KHAC BINH

Social work education nowadays and directions for the future

HA THI THU

  The social work occupation: Foundations and characteristics

NGO THI TAN HUONG

Elements of a sustainable society

NGUYEN THANH TINH

Theoretical issues of strengthening job ethics of teachers in military schools

DAO THI TRANG

Moral education for Vietnamese students nowadays

NGUYEN THI BICH HANH

The “food is life” metaphor in Vietnamese idioms

PHAM THI XUAN NGA

Subjunctive etiquette norms in ethnic Ede’s legal documents

LE HAI ANH

The elegance of Thanh Chau’s writings

VU THUY HUONG

Language in Thanh Thao’s poetry

TRAN QUANG HUNG

The depraved person in Ho Anh Thai’s writings

NGUYEN THANH TUAN

The origin of the universe in Nguyen Binh Khiem’s poetry

THAI VAN ANH

Religious belief of Buddhist followers in Ho Chi Minh city expressed through participation in religious events

DUONG THUY LINH

   Means of livelihood of ethnic San Diu in Thai Nguyen

   province: From a regional study perspective                      

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t5.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 112
Hôm nay : 1209
Tháng hiện tại : 155104
Tổng lượt truy cập : 13299776