Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017

Mục lục tạp chí số 4 năm 2017

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2425

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

TRẦN THỊ MAI LOAN

Hoạt động của hòa giải viên lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 và một số khuyến nghị

NGUYỄN VĂN ĐỒNG

Vấn đề giới, lồng ghép giới trong chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

LƯU HOÀI BẢO

Vai trò của việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội và một số lưu ý đối với nhân thân người phạm tội trong giải quyết vụ án giết người

TRẦN THỊ HẢI YẾN

Pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm: thực trạng và một số giải pháp

BÙI THỊ CẦN

Trách nhiệm giải trình của Chính phủ trong hoạch định và thực thi chính sách công - sự cần thiết khách quan

LÊ THỊ HIỀN

Quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về phát huy nhân tố con người trong sức mạnh chiến đấu của quân đội

THÂN THỊ HẠNH

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN NGỌC ÁNH

PHẠM TUẤN ANH

Vai trò của giáo dục lý tưởng thẩm mỹ cho thế hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THỊ TRANG

Sự quan tâm đến sức khỏe của các bậc cha mẹ đối với con cái trong gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay: thực trạng và giải pháp

LÊ KIM ANH

Mạng xã hội facebook với việc duy trì các mối quan hệ bạn bè của thanh niên

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN HUY PHÒNG

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở một số tỉnh miền núi phía Bắc

VŨ THỊ HÀ

Cách thức trao truyền và giáo dục đức tin cho thanh thiếu niên Công giáo

LÊ THỊ NGÂN TRANG

Người phụ nữ Nam bộ trong sáng tác của Sơn Nam

LÊ THỊ HIẾU

Biến đổi về nghề nghiệp và quan niệm giới trong gia đình ngư dân vùng biển Cửa Lò

NGUYỄN THU PHƯỢNG

Biểu tượng Bàn Vương trên trang phục Dao và sự kế thừa trong thiết kế thời trang hiện đại

SOCIAL SCIENCES

TRAN THI MAI LOAN

The work of labor union negotiator according to 2012 Labor Code: Some recommendations

NGUYEN VAN DONG

Gender and gender inclusion in caretaking for the elderly

LUU HOAI BAO

The importance of studying convict’s relatives and its implications in handling murder cases

TRAN THI HAI YEN

Laws on employee’s benefits according to work position: Situation and solutions

BUI THI CAN

State accountability in planning and executing public policies: An objective demand

LE THI HIEN

General Vo Nguyen Giap on human factor in military power

THAN THI HANH

High quality human resource training in response to demands of the intellectual economy in Vietnam nowadays

NGUYEN NGOC ANH

PHAM TUAN ANH

The role of artistic ideology education for the young generation in Vietnam

NGUYEN THI TRANG

Parents’ concern for health of their children in families in the Mekong delta: Situation and solutions

LE KIM ANH

Facebook and friendship maintenance of young people

HUMANE SCIENCES

NGUYEN HUY PHONG

Interventions to improve the quality of primary education in some northern provinces of Vietnam

VU THI HA

Forms of religious belief education for Christian youth

LE THI NGAN TRANG

The southern woman in Son Nam’s writings

LE THI HIEU

Changes in job and gender view in fisherman families living near Cua Lo beach

NGUYEN THU PHUONG

Ban Vuong's impression on Dao ethnic dress and conservation forms in modern costume design

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t4.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 56
Hôm nay : 1154
Tháng hiện tại : 155049
Tổng lượt truy cập : 13299721