Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017

Mục lục tạp chí số 1 năm 2017

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2433

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ SỸ SƠN

Chế định án treo nhìn từ góc độ so sánh pháp luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự một số nước thuộc họ pháp luật châu Âu lục địa

NGUYỄN VĂN QUÂN

PHẠM LƯƠNG KHIỂN

Một số góp ý về quyền lập Hội của cá nhân và tư cách pháp nhân của Hội cho Dự thảo Luật về Hội

NGUYỄN PHƯỚC TÀI

NGUYỄN THUẬN QUÝ

VŨ KIM ĐIỀM

GIANG THỊ TRÚC MAI

Tín ngưỡng thờ Quan Thánh Đế Quân trong đạo Tứ ân hiếu nghĩa

TRỊNH VĂN THIỆN

Chính sách phát triển khu công nghiệp và tác động của nó đến sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

NGUYỄN THỊ MAI DUNG

Hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN và những yêu cầu đặt ra trong quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

ĐÀO THỊ THANH THỦY

Các phương thức tạo động lực làm việc trong khu vực công

LÊ SĨ HẢI

Đời sống của sinh viên nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh

KHOA HỌC NHÂN VĂN

LÊ VĂN TẤN

KIM KI HYUN

Thúy Kiều và vẻ đẹp siêu thời đại của người nữ

ĐẶNG THỊ MINH TUẤN

Một số vấn đề lý luận về vai trò của nghệ thuật đối với giáo dục thị hiếu thẩm mỹ

VŨ VĂN ĐẠT

Công giáo trong đời sống văn hóa các quốc gia Đông Nam Á (trường hợp Công giáo ở Philippines và Việt Nam)

ĐOÀN TRÚC QUỲNH

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Si La ở tỉnh Lai Châu

HÀ THỊ MAI

Một số nét biến đổi nghi lễ cưới xin của người Ê Đê ở Đăk Lăk

PHÍ THỊ VIỆT HÀ

Các trường phái nghiên cứu thuật ngữ trên thế giới và vấn đề nghiên cứu thuật ngữ chuyên ngành phụ sản Anh – Việt

HÀ LÊ HUYỀN

Những tác động của quan hệ Thái Lan và Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2011

SOCIAL SCIENCES

HO SY SON

Suspended sentence from a comparative law perspective: A comparison of the Vietnamese criminal code and criminal codes of countries under the European legal system

NGUYEN VAN QUAN PHAM LUONG KHIEN

Comments on the right of association and the legal status of association for the draft of the Law of Association

NGUYEN PHUOC TAI NGUYEN THUAN QUY

VU KIM DIEM

GIANG THI TRUC MAI

Guan Yu worshipping in Tu An Hieu Nghia folk religion

TRINH VAN THIEN

Industrial park development policies and their effect to the sustainable development of industrial parks in Hai Duong province

NGUYEN THI MAI DUNG

Joining the ASEAN Economic Community and new requirements for personal income tax management in Vietnam

DAO THI THANH THUY

Creating working motivation for employees in the public sector

LE SI HAI

Life of migrant students in Ho Chi Minh city

HUMANE SCIENCES

LE VAN TAN

KIM KI HYUN

Thuy Kieu and the trans-era woman beauty

DANG THI MINH TUÁN

Theories on the role of arts in aesthetic education

VU VAN DAT

Christianity in the cultural life of Southeast Asian countries: A case study of Christianity in the Philippines and Vietnam

DOAN TRUC QUYNH

Ancestor worshiping of ethnic Sila in Lai Chau province

HA THI MAI

Some changes in wedding ritual of ethnic Ede in Dak Lak

PHI THI VIET HA

Directions of research on terminology and research on English-Vietnamese terminology on obstetrics

HA LE HUYEN

The Thailand-Vietnam relationship since 1991 to 2011

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t1.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 894
Hôm nay : 1015
Tháng hiện tại : 154910
Tổng lượt truy cập : 13299582