Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016

Mục lục tạp chí số 11 năm 2016

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2351

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ SỸ SƠN

Tội giết người nhìn từ góc độ so sánh pháp luật

TRẦN MINH ĐỨC

Bàn về thể chế hành chính - bộ phận cấu thành của nền hành chính nước ta hiện nay

TRỊNH TIẾN VIỆT

DƯƠNG VĂN TIẾN

Tội phạm xuyên quốc gia và những giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống trong điều kiện thành lập, củng cố cộng đồng ASEAN

NGUYỄN VĂN BƯỜNG

Nâng cao hiệu quả áp dụng án treo theo pháp luật hình sự Việt Nam

VŨ ANH ĐỨC

Quyền công đoàn của người lao động - kinh nghiệm của thế giới và thực tiễn Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THU AN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Hiến pháp và giá trị kế thừa trong tổ chức, triển khai và thực hiện Hiến pháp năm 2013

TRẦN THỊ XUÂN

Một số vấn đề chung về quyền cơ bản của con người trong tiếp cận nguồn nước sạch

ĐỖ MINH HỢP

Chức năng nhân sinh quan của triết học trong bối cảnh hiện đại

NGUYỄN GIA THƠ

Sự hình thành logic toán - những nét cơ bản

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Truyền tải thông tin và quá trình hình thành dư luận xã hội: nghiên cứu tại chợ nông thôn Việt Nam

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN THANH MINH

Quá trình phân định biển giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Biển Đông giai đoạn 1982 - 2015

LÊ THU HẰNG

Sự biến đổi của những giá trị văn hóa gia đình Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

NGUYỄN THẾ ANH

Tác động từ du lịch đến đời sống của người Mường ở Thanh Hóa (nghiên cứu trường hợp xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa)

HÀ HOÀNG HÀ

Diện mạo văn học Việt Nam đầu thế kỷ XXI

ĐẶNG THẾ ANH

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ HOÀN

Mối quan hệ giữa văn học và điện ảnh

THÔNG TIN

NGUYỄN THANH LÝ

Học viện Khoa học xã hội: Tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS

NGUYỄN THANH LÝ

Học viện Khoa học xã hội trao bằng thạc sĩ năm 2016

TÁC GIẢ

SOCIAL SCIENCES

HO SY SON

Murder from the perspective of comparative law

TRAN MINH DUC

On administrative institution - a component of bureaucracy

TRINH TIEN VIET

DUONG VAN TIEN

Transnational criminal and solutions to strengthen security cooperation in the ASEAN community

NGUYEN VAN BUONG

Enhance the effectiveness of suspended sentence in Vietnamese criminal law

VU ANH DUC

Union right: International lessons and Vietnam situation

NGUYEN THU AN

Ho Chi Minh’s view on constitution and its application to the practice of Vietnam 2013 Constitution

TRAN THI XUAN

On human right to water

DO MINH HOP

Developing a comprehensive worldview as a function of modern philosophy

NGUYEN GIA THO

The formation of mathematical logic

NGUYEN THI BICH THUY

Information transfer and the formation of public opinion: A study of rural markets in Vietnam

HUMANE SCIENCES

NGUYEN THANH MINH

The process of establishing maritime border between Vietnam and related countries in the South China sea area in the 1982-2015 period

LE THU HANG

Shifts in Vietnamese family values in the context of international integration

NGUYEN THE ANH

The impacts of tourism to the life of ethnic Muong in Thanh Hoa province: A case study at Cam Luong commune, Thanh Hoa

HA HOANG HA

A picture of Vietnamese literature in the early 21st century

DANG THE ANH

NGUYEN THI ANH TUYET

NGUYEN THI HOAN

The relationship between literature and motion picture arts

INFORMATION

NGUYEN THANH LY

Graduate Academy of Social Sciences: Celebration of Vietnamese Teacher’s Day and Promotion ceremony for Professor and Associate Professor

NGUYEN THANH LY

Graduate Academy of Social Sciences: 2016 Commencement for Masters

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t11.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 113
Hôm nay : 2609
Tháng hiện tại : 82935
Tổng lượt truy cập : 13033537