Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016

Mục lục tạp chí số 10 năm 2016

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2545

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Khoa học chính sách công: một số vấn đề cơ bản

PHẠM KHẮC LỊCH

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn đào tạo cán bộ thanh tra chuyên ngành phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam hiện nay

HỒ THỊ DUYÊN

Phân biệt hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh với các hành vi quảng cáo bị cấm theo Luật Quảng cáo và Luật Thương mại

VÕ KHÁNH LINH

Tính quyết định xã hội của hình phạt: một số khía cạnh lý luận

CHU THỊ NGỌC

Vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người

NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG

Đạo làm người và giáo dục đạo làm người cho thế hệ trẻ hiện nay

VŨ VĂN VIÊN

Logic nghiên cứu khoa học: cơ sở logic - phương pháp luận của nghiên cứu khoa học

NGUYỄN TUẤN ANH

Tâm thế của sinh viên trước khi bước vào thị trường lao động

PHAN THUẬN

LÊ VĂN ĐIỆN

Cơ hội và thách thức của chiến lược giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Trà Vinh từ góc độ tiếp cận hướng nghiệp cho học sinh phổ thông trung học

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

Quan niệm của Nguyễn Bỉnh Khiêm về thái độ sống, lối sống

NGUYỄN THỊ DUNG HUYỀN

Những đóng góp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trên cương vị Chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969 - 1976)

NGUYỄN VĂN SANG

Một vài suy nghĩ về sự thông minh, tài hoa của con người xứ Nghệ

LÊ THU TRANG

Giấc mơ trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

LÊ THỊ HÒA

Đặc trưng ngôn ngữ tiểu thuyết của nhà văn Lào Suvănthon Bupphanuvông

THÔNG TIN

NGUYỄN THANH LÝ

Lễ Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Học viện Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021

VŨ MẠNH TOÀN

Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa Học viện Khoa học xã hội và Trường Đại học Trà Vinh

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

The science of public policy: Some fundamental issues

PHAM KHAC LICH

Theoretical and practical issue in training firefighter supervisor in Vietnam

HO THI DUYEN

Distinction between unhealthy competitive advertising and banned advertising according to the Advertising law and Commercial law

VO KHANH LINH

The social determination of punishment: Some theoretical aspects

CHU THI NGOC

The role of the judiciary in human right protection

NGUYEN DINH TUONG

Humaneness and the education of humaneness for the young generation

VU VAN VIEN

Logic of scientific research: The logical foundation and methodology of scientific research

NGUYEN TUAN ANH

Psychological preparation for graduates

PHAN THUAN

LE VAN DIEN

Opportunities and challenges of human resource training and education strategy in Tra Vinh from a career orientation perspective

HUMANE SCIENCES

TRAN THI MY DUYEN

Nguyen Binh Khiem’s view on lifestyle and attitude at life

NGUYEN THI DUNG HUYEN

Contribution of Huynh Tan Phat as the President of Republic of South Vietnam (1969-1976)

NGUYEN VAN SANG

Some thoughts on the intelligence and talent of Nghe An people

LE THU TRANG

Dream in contemporary Vietnamese novels

INTERNATIONAL RESEARCH

LE THI HOA

Language in novels by Lao writer Suvanthon Bupphanuvong

INFORMATION

NGUYEN THANH LY

The presentation of the new Scientific Board of Graduate Academy of Social Science, term of 2016-2021

VU MANH TOAN

Sum-up meeting on the collaboration between Graduate Academy of Social Sciences and Tra Vinh University

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t10.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 255
Hôm nay : 2816
Tháng hiện tại : 83142
Tổng lượt truy cập : 13033744