Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016

Mục lục tạp chí số 6 năm 2016

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2672

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

Bài phát biểu của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại buổi thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Diễn văn của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trong Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Học thuyết pháp luật - Hình thức thực hiện chính sách pháp luật

TẠ THỊ THU ĐÔNG

Giải pháp cơ bản nhằm bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực giáo dục ở nước ta hiện nay

NGUYỄN THANH LÝ

Khái niệm, đặc điểm và ảnh hưởng của giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty

NGUYỄN THỦY LAN

Đổi mới mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước - nhìn từ các tổ chức khoa học công nghệ công lập

VÕ KHÁNH LINH

Bản chất xã hội của hình phạt: một số vấn đề lý luận

TRƯƠNG HỒNG QUANG

Người liên giới tính trong đời sống xã hội và pháp luật Việt Nam

HUANG YONG FENG

NGUYỄN THUẬN QUÝ

NGUYỄN PHƯỚC TÀI

Mối quan hệ giữa các tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam

TRỊNH THỊ XUYẾN

Khía cạnh tích cực và tiêu cực của vận động chính sách ở một số nước trên thế giới và một số vấn đề gợi mở cho Việt Nam

NGUYỄN THANH HUYỀN

Một số quan điểm nghiên cứu về khuôn mẫu ứng xử giữa các thế hệ trong gia đình

KHOA HỌC NHÂN VĂN

HOÀNG THỊ TÂM

Về kiểu chủ thể triết lý nhân sinh và nhà văn - nhân chứng trong tự truyện Việt Nam đương đại

TRẦN PHƯƠNG THÚY

Đổi mới chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (1986 - 2016)

TRẦN HỒNG NHUNG

Hương ước cổ với việc bảo vệ trật tự, an ninh làng xã

NGUYỄN QUỲNH GIAO

Tiền dẫn nhập cho lời nói chê trong tiếng Anh

LÊ HẢI ĐĂNG

Di chỉ Mường Chiên trong diễn trình phát triển lịch sử văn hóa vùng Tây Bắc

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NGUYỄN KHẮC BÌNH

Suy nghĩ về những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học trong những năm tới

THÔNG TIN

VŨ MẠNH TOÀN

Đổi mới và nâng cấp tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế

Speech by Vietnam President Tran Dai Quang in his visit to Vietnam Academy of Social Sciences

Speech by VASS President Prof. Nguyen Quang Thuan in Vietnam’s Sciences and Technology Day

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

Legal theory - A form of legal policy practice

TA THI THU DONG

Towards the protection of human rights in education in Vietnam

NGUYEN THANH LY

Definition, features and implications of self-interested transaction

NGUYEN THUY LAN

A new model of state-funded construction project management – Looking back at public sciences and technology organizations

VO KHANH LINH

The social nature of legal punishment: A review

TRUONG HONG QUANG

Intersex in Vietnamese laws and social life

HUANG YONG FENG

NGUYEN THUAN QUY

NGUYEN PHUOC TAI

The relationship between Buu Son Ky Huong religion, Tu An Hieu Nghia religion and Hoa Hao Buddhism in Vietnam

TRINH THI XUYEN

The pros and cons of policy advocacy in some countries in the world and suggestions for Vietnam

NGUYEN THANH HUYEN

Research views on communication norms between generations in a family

HUMANITIES

HOANG THI TAM

The humanistic and the witness narrators in Vietnamese contemporary autobiography

TRAN PHUONG THUY

Innovating monetary policies by the State Bank of Vietnam (1986-2016)

TRAN HONG NHUNG

Ancient village regulations in village security protection

NGUYEN QUYNH GIAO

Opening lines for criticism in English

LE HAI DANG

Muong Chien excavation in the historical cultural development of the Western Northern area

RESEARCH - EXCHANGE

NGUYEN KHAC BINH

A discussion of central missions in undergraduate education in the upcoming years

INFOMATION

VU MANH TOAN

Conference on Upgrading social sciences journals to match international standards 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t6.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1835
Hôm nay : 3664
Tháng hiện tại : 157559
Tổng lượt truy cập : 13302231