Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015

Mục lục tạp chí số 11 năm 2015

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2423

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Chính sách pháp luật: khái niệm và các dấu hiệu

BÙI NGUYÊN KHÁNH

Phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng

PHÍ THÀNH CHUNG

Trách nhiệm hình sự của đồng phạm trong các trường hợp phạm tội chưa đạt và vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong đồng phạm

NGUYỄN LONG HẢI

Đặc điểm thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

PHẠM THỊ HUYỀN SANG

Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay

VI TIẾN CƯỜNG

Đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN VĂN KHANG

Một số vấn đề về ngôn ngữ mạng tiếng Việt

PHẠM THU YẾN

Thác và huyền thoại về những dòng thác trong đời sống các dân tộc Việt Nam

ĐỖ THỊ THÚY VÂN

Lý thuyết hành vi lời nói và việc dạy tiếng Anh cơ bản theo đường hướng giao tiếp

HOÀNG THỊ NHUNG

Khả năng hiểu nghĩa và cách giải thích các hư từ của học sinh tiểu học

NGUYỄN THỊ DUNG HUYỀN

Vai trò của phụ nữ nông thôn miền Bắc trong những năm đầu thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp (1954 - 1960)

VŨ TIẾN ĐỨC

Công cụ đá hình mai mực ở Đắk Lắk: tư liệu và nhận thức

HUỲNH LÂM BÁ

Chủ đề tình yêu qua một số tác giả thơ Đồng bằng sông Cửu Long sau 1975

THÔNG TIN

MAI HOA

- Học viện Khoa học xã hội: Trao bằng thạc sĩ năm 2015

- Hội thảo khoa học: “Nghệ thuật tạo hình trong Khảo cổ học”

- Mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Trao Quyết định bổ nghiệm chức danh Phó giáo sư năm 2015

 

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

Legal policy: Concepts and manifestations

BUI NGUYEN KHANH

Towards the promotion of democracy, social supervision, social criticism and corruption prevention

PHI THANH CHUNG

Criminal responsibilities of accessory in uncommitted crimes and the accessory’s awareness of stopping an ongoing crime

NGUYEN LONG HAI

Features of legal institution for state power control in Vietnam nowadays

PHAM THI HUYEN SANG

Some theoretical issues of corporate social responsibility

VI TIEN CUONG

Human resource training amidst globalization

HUMANITIES

NGUYEN VAN KHANG

On Vietnamese cyber language

 

PHAM THU YEN

Tales of waterfalls in the life of ethnic communities in Vietnam

 

DO THI THUY VAN

Speech Act theory and teaching basic English from a communicative approach

 

HOANG THI NHUNG

Primary pupils’ ability to comprehend and explain prepositions

 

NGUYEN THI DUNG HUYEN

 

The role of women in the northern countryside in agriculture rehabilitation and development (1954-1960)

 

VU TIEN DUC

Squid-mantle-shaped stones in Daklak: Materials and awareness

 

HUYNH LAM BA

Love theme in poems by post-1975 Mekong delta authors

 

information

MAI HOA

- Graduate Academy of Social Sciences: 2015 Commencement for Masters

- Scientific conference on “The art of shape building in Archaeology” 

- Anniversary rally of vietnamese Teacher`s day 20/11 and announcing and handing the appoint decision to Assistant professor in 2015

 

 

 

 Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh xem tại đây

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 87
Hôm nay : 3970
Tháng hiện tại : 126736
Tổng lượt truy cập : 12864520