Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015

Mục lục tạp chí số 07 năm 2015

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2427

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN HỮU KHIỂN

Nhận thức căn bản về chính sách công

HỒ SỸ SƠN

Hệ thống hình phạt nhìn từ góc độ so sánh pháp luật hình sự một số nước trên thế giới

VÕ KHÁNH MINH

Về nhu cầu và quan điểm tăng cường giáo dục quyền con người ở nước ta hiện nay

NGUYỄN ĐĂNG PHÚ

Tăng cường thẩm quyền của Hải quan trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu trong tình hình mới

ĐỖ THÀNH ĐÔ

Giải pháp đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên trong trường đại học không chuyên luật ở các tỉnh vùng Trung Trung Bộ hiện nay

NGUYỄN QUỐC TUẤN

Thực trạng áp dụng trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Hà Nội

LÊ THỊ THÚY NGÀ

Sự lựa chọn lưỡng nan giữa giá trị cá nhân - cộng đồng trong văn hóa doanh nghiệp hiện nay (Qua nghiên cứu trường hợp xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội)

KHOA HỌC NHÂN VĂN

PHẠM HÙNG DŨNG

Ảnh hưởng của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đến đạo đức, lối sống của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

TRẦN THỊ HỒNG LÊ

Vai trò của định hướng giá trị đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

ĐẶNG HOÀNG LAN

Miếu Nhị Phủ trong đời sống văn hóa của người Hoa Phúc Kiến ở Thành phố Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

LƯU THỊ HỒNG VIỆT

So sánh không gian kỳ lạ trong truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam - Hàn Quốc

THÔNG TIN

VŨ MẠNH TOÀN

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015)

MAI HOA

Đại hội Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nhiệm kỳ 2015 - 2020

BÍCH HẠNH

- Hội thảo 90 năm Báo chí cách mạng Việt Nam “Truyền thống, bản lĩnh và trách nhiệm”

- Hội thảo khoa học “Tổng kết, đánh giá tình hình nghiên cứu và giáo dục quyền con người ở Việt Nam”

- Tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Học viện Khoa học xã hội”

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN HUU KHIEN

Basic understanding of Public Policy.

HO SY SON

The system of criminal penalties from the perspective of comparision of criminal law among some countries in the world.

VO KHANH MINH

On the demand and the view of enhancement of the education of human rights in our country today.

NGUYEN DANG PHU

Promotion of customs authority in the struggle against smuggling in new conditions.

DO THANH DO

Measures for renovation of contents, forms and methods of legal education for students in non-law specialized universities in provinces of the Central Vietnam.

NGUYEN QUOC TUAN

The real situation of implementation of administrative responsibilities in the sphere of Healthcare in the region of Hanoi.

LE THI THUY NGA

Dilemmatic option between individualistic and communal values in enteprise’s culture today (the case study of Bat Trang Commune, Gia Lam District, Hanoi)

HUMANITIES

PHAM HUNG DUNG

The impact of market economy and international integration on morality and life style of students of Ho Chi Minh City today.

TRAN THI HONG LE

The role of moral orientation for Vietnamese students nowadays.

DANG HOANG LAN

NhiPhu’s Temple in the cultural life of the Fujian Chinese ethnic group in Ho Chi Minh City.

INTERNATIONAL RESEARCH

LUU THI HONG VIET

A comparison of magic spaces  between Vietnamese and Korean fairy tales.

information

VU MANH TOAN

Journal of human resources of social sciences celebrates the 90th anniversary of Vietnam's Revolutionary Press Day (21/6/1925 - 21/6/2015)

MAI HOA

The Congress of  the Association of Journalists of Vietnam Academy of Social Sciences.

BICH HANH

- Conference of the 90th anniversary of Vietnam's Revolutionary Press “Tradition, character and responsibility”

- Scientific Conference “Summurazation, Evaluation of the situation of research and education of human rights in Vietnam”

- Discussion “ Promotion of quality of postgraduate education in Graduate Academy of Social Sciences”

 

 

 

 

Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh xem tại đây

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 919
Hôm nay : 1058
Tháng hiện tại : 154953
Tổng lượt truy cập : 13299625