Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015

Mục lục tạp chí số 06 năm 2015

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2500

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

PHẠM HỒNG THÁI

Quyết định hành chính của Chính phủ - một số khía cạnh lý luận và pháp lý

TRỊNH ĐỨC THẢO

Cơ chế thực hiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

VÕ KHÁNH MINH

Về quan niệm và vai trò xã hội của giáo dục quyền con người

NGUYỄN VĂN QUÂN

VŨ MẠNH TOÀN

Nền tảng tư tưởng của quyền con người trong triết học phương Tây

NGÔ THỊ TÂN HƯƠNG

Kết cấu của văn hóa kinh doanh dưới góc độ triết học

VÕ NGUYỄN HOÀI NHƯ

Bàn về sự cần thiết kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống

VÕ MINH TẬP

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam để tham gia cộng đồng ASEAN sau 2015

PHAN THUẬN

Sự biến đổi chi tiêu trong giáo dục, đào tạo của hộ gia đình ở nông thôn và thành thị Việt Nam hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

MẠCH QUANG THẮNG

NGUYỄN TÙNG LÂM

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự phát triển đồng đều, toàn diện các mặt đời sống của xã hội Việt Nam

NGUYỄN HOÀI VĂN

Hồ Quý Ly - Nhà lãnh đạo chính trị có tư tưởng đổi mới và tự cường dân tộc

PHẠM THỊ THU HIỀN

Xử lý quan lại vi phạm công vụ trong pháp luật phong kiến Việt Nam

BÙI GIA KHÁNH

Thủy quân Triều Nguyễn trong tương quan lực lượng với các nước trên thế giới vào thế kỷ XIX

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

NGÔ XUÂN BÌNH

LÊ THỊ QUÝ ĐỨC

Hợp tác phát triền nguồn nhân lực Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh điều chỉnh chính sách hướng Đông

THÔNG TIN

MAI HOA

Hội thảo: Kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện và phát triển mối quan hệ giữa các Thư viện

SOCIAL SCIENCES

PHAM HONG THAI

Theoretical and legal aspects of administrative decisions of the government

TRINH DUC THAO

Legal mechanisms on the responsibility of heads of government administrative bodies in Vietnam

VO KHANH MINH

On the social role of human right education

NGUYEN VAN QUAN

VU MANH TOAN

The ideological basis of human rights in western philosophy

NGO THI TAN HUONG

Structure of business culture from a philosophical perspective

VO NGUYEN HOAI NHU

On the necessity of inheriting traditional moral values

VO MINH TAP

Human resource training in Vietnam towards participation in the ASEAN community after 2015

PHAN THUAN

Shifts in educational expenditure between families in urban areas and in the countryside in Vietnam nowadays

HUMANITIES

MACH QUANG THANG

NGUYEN TUNG LAM

Ho Chi Minh’s ideology on comprehensive social development in Vietnam

NGUYEN HOAI VAN

Ho Quy Ly – the political leader with revolutionary and independent thinking 

PHAM THI THU HIEN

Dealing with law-breaking officials in the feudal period in Vietnam

BUI GIA KHANH

The navy in the Nguyen dynasty in relation to other countries in the 19th century

INTERNATIONAL RESEARCH

NGO XUAN BINH

LE THI QUY DUC

Cooperation between Vietnam and India in developing human resources in Vietnam in the context of Indian’s “look East policy” adjusment

information

MAI HOA

Seminar: Construction experience in Information Center – Resources – Library and the relationship development between each library

 

 

 

 

Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh xem tại đây

 

 

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 493
Hôm nay : 582
Tháng hiện tại : 154477
Tổng lượt truy cập : 13299149