Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015

Mục lục tạp chí số 01 năm 2015

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2508

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Hà Nội, ngày 26-01-2015)

KHOA HỌC XÃ HỘI

 

NGUYỄN DANH SƠN

Liên kết phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Nguyên

 

CAO MINH CÔNG

Một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công chức trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay

 

TRẦN THỌ QUANG

Quá trình phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế trong thời kỳ Đổi mới

 

HUỲNH MINH LUÂN

Vấn đề xã hội hóa trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay

 

NGUYỄN THỊ HOÀI

Giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở nước ta từ 1975 đến nay

 

TRẦN VĂN KHUYÊN

Dân chủ và một số giải pháp thực hiện quy chế dân chủ ở nước ta hiện nay

 

NGUYỄN QUANG TRUNG

Vai trò của đội ngũ giảng viên trong giảng dạy và đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị

KHOA HỌC NHÂN VĂN

 

TRẦN HỮU ÁI

Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến sự gắn kết của nhân viên tại Công ty lữ hành Saigon Tourist

 

ĐINH HỒNG HẢI

Tì hưu: nguồn gốc, tín ngưỡng và những biểu hiện trong văn hóa - xã hội Việt Nam

 

LÊ VĂN TẤN

Số phận người phụ nữ trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ: Nghiên cứu trường hợp Vũ Thị Thiết và Nhị Khanh

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

 

WANG LIAN-WEL

TRẦN TRỌNG BÌNH

Sự tham gia của công dân vào quá trình chính sách công ở Trung Quốc hiện nay

 

VƯƠNG THU HƯƠNG

Mô hình liên minh châu Âu: bài học liên kết kinh tế cho ASEAN

THÔNG TIN

 

MAI HOA

Học viện Khoa học xã hội: Kỷ niệm 5 năm thành lập và đón nhân Huân chương Lao động hạng Ba

 

DIỆU LINH

Hội thảo quốc tế: Quyền của người khuyết tật và Giáo dục: Liên hệ với Việt Nam”

 

SOCIAL SCIENCES

 

NGUYEN DANH SON

Linkage for human resource development in the Central Highland

 

CAO MINH CONG

Solutions to improve staff morality at work in Vietnam nowadays

 

TRAN THO QUANG

The process of broadening knowledge about international integration by the Vietnamese Communist Party in the Rennovation period

 

HUYNH MINH LUAN

Socialization in state management of environmental  protection in Vietnam

 

NGUYEN THI HOAI

Addressing the relationship between productive forces and relations of production in agriculture in Vietnam since 1975

 

TRAN VAN KHUYEN

Democracy and some solutions to practice democracy in Vietnam nowadays

 

NGUYEN QUANG TRUNG

The role of lecturers in teaching and making innovations in teaching theoretical politics subjects

HUMANITIES

 

TRAN HUU AI

The influence of organization culture to the attachment of staff at Saigon Tourist company

 

DINH HONG HAI

Pixiu: origin, religious rituals and sociocultural symbols in Vietnamese culture

 

LE VAN TAN

The fate of women in Truyen ki man luc by Nguyen Du: A study of cases of Vu Thi Thiet and Nhi Khanh

INTERNATIONAL RESEARCH

 

WANG LIAN-WEL

TRAN TRONG BINH

Citizen participation in public policy process in China nowadays

 

VUONG THU HUONG

The European Union model: a lesson of economic cooperation for ASEAN

information

 

MAI HOA

Graduate Academy of Social Sciences: A celebration of 5 years of establishment and receivement of Labor Order third class

 

DIEU LINH

International conference on Education and Human rights of the disable: Application to Vietnam

Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh xem tại đây

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1849
Hôm nay : 4558
Tháng hiện tại : 158453
Tổng lượt truy cập : 13303125