Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023

Mục lục tạp chí số 10 năm 2023

Cập nhật: 19/12/2023

Lượt xem: 878

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ SỸ SƠN

Cơ sở lý luận và chính trị của việc đổi mới tổ chức, hoạt động hệ thống tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay

NGUYỄN HỮU CHÍ

Góp ý dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Comments on social insurance law project (amendment)

LÊ THỊ DIỆP

Quyền thu thập chứng cứ trong tố tụng hình sự Việt Nam

Right to collect evidence in Vietnam criminal proceedings

TRƯƠNG VĨNH KHANG

Tư tưởng “phép vua thua lệ làng” và giải pháp khắc phục ảnh hưởng của nó

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Những vấn đề lý luận về xây dựng chiến thuật bào chữa của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

NGÔ THỊ DUYÊN

Bàn về căn cứ xác lập quyền hưởng dụng theo di chúc

PHẠM ĐÌNH THANH

Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong bộ luật hình sự hiện hành

LẠI SƠN TÙNG

Hoàn thiện quy định pháp luật về chủ thể có quyền yêu cầu nhà cung ứng hàng hóa chịu trách nhiệm sản phẩm

NGUYỄN THÀNH LUÂN

Pháp luật về thuế bảo vệ môi trường của Liên bang Nga hiện nay và một số kinh nghiệm cho Việt Nam

TRẦN NGỌC MINH

Hoàn thiện pháp luật về biện pháp ngăn chặn nhằm nâng cao hiệu quả chức năng buộc tội trong khởi tố, điều tra vụ án

NGUYỄN MINH PHÚ

Quy định về lãi suất và cách thức bồi thường trong Bộ quy tắc Hợp đồng thương mại quốc tế và Luật Thương mại 2005

NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG

Pháp luật của một số quốc gia về quyền của người cao tuổi và những giá trị tham khảo với Việt Nam

BÙI VĂN TUYỂN

Nâng cao hiệu quả giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh

VÕ DUY ÂN

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với bệnh viện tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ SỸ SƠN

Theoretical and political foundations of the current organizational and operational renewal of the people's court system in our country

NGUYỄN HỮU CHÍ

Comments on social insurance law project (amendment)

LÊ THỊ DIỆP

Right to collect evidence in Vietnam criminal proceedings

TRƯƠNG VĨNH KHANG

The concept of "the king's power bows to village customs" and solutions to overcome its influence

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Development lawyer's defense strategy for criminal cases in Vietnam

NGÔ THỊ DUYÊN

Discussing the foundation for establishing the right to inherit according to a will.

PHẠM ĐÌNH THANH

Distinguishing the crime of fraudulent appropriation of property from the crime of misuse of trust in appropriation of property in the current Criminal law

LẠI SƠN TÙNG

Completing the legal regulations on the subjects who have rights to request the goods suppliers to take the responsibility for the product liability

NGUYỄN THÀNH LUÂN

Current Environmental protection tax law of Russia Federation and experiences for Vietnam

TRẦN NGỌC MINH

Completing legal regulations on preventive measures to enhance the effectiveness of the accusatory function in initiating prosecution and investigating criminal cases

NGUYỄN MINH PHÚ

Regulations on interest rate and compensation in the 2005 Code of International commercial contracts and Commercial Law

NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG

Law of several countries on the rights of the elderly and reference values to Vietnam

BÙI VĂN TUYỂN

Enhancing the effectiveness of patriotism education for the Youth in Ho Chi Minh City.

VÕ DUY ÂN

The elements that affect the governmental management of private medical facilities and hospitals at HCM City

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t10.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 112
Hôm nay : 2575
Tháng hiện tại : 82901
Tổng lượt truy cập : 13033503