Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022

Mục lục tạp chí số 1 năm 2022

Cập nhật: 25/01/2022

Lượt xem: 2509

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ SỸ SƠN

Tiếp tục đổi mới tư duy về pháp luật hình sự ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG

Những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền con người của người bị buộc tội

NGUYỄN TRƯƠNG ĐỨC THẮNG

Thực trạng thực hành quyền công tố khi giải quyết nguồn tin có dấu hiệu tội tham ô tài sản và một số kiến nghị

TRẦN VIẾT LONG

Pháp luật về giá trị hải quan đối với hàng nhập khẩu và một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi ở Việt Nam hiện nay

LÊ THỊ KIM LIÊN

Giáo dục ý thức chính trị cho học sinh, sinh viên

NGUYỄN VĂN MINH

Mối quan hệ giữa hoạt động chứng minh của luật sư với nguyên tắc suy đoán vô tội

HUỲNH CHÂU MAI SƠN

Tình hình tội phạm các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và một số kiến nghị

LÊ TẤN QUAN

Một số vấn đề pháp lý về sử dụng chứng cứ điện tử trong tranh chấp hợp đồng điện tử từ góc nhìn luật so sánh

TRẦN THỊ NGỌC HIẾU

Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

ĐÀO THỊ HIẾU

VŨ MỘNG ĐÓA

Thực trạng tiếp cận dịch vụ việc làm của lao động nữ phi chính thức thành phố Đà Lạt

ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

Pháp luật tuyển dụng viên chức ở Việt Nam hiện nay

TRẦN KIM BÁ

Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định tiêu chí đánh giá, thực hiện chính sách phát triển bền vững làng nghề truyền thống tại Việt Nam

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN VĂN PHONG

NGUYỄN THỊ HOA

Nghề chạm bạc của người Dao Đỏ ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

ĐỖ THỊ BÍCH TUYỂN

Tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng và tục thờ thành hoàng làng qua tư liệu Hán Nôm

SOCIAL SCIENCES

HO SY SON

Innovations in criminal law perspectives in Vietnam today

NGUYEN TRONG TRUONG

Theoretical issues of human rights protection of the accused

NGUYEN TRUONG DUC THANG

Exercising the right to prosecute in dealing with denunciations related to property embezzlement: Situation and solutions

TRAN VIET LONG

Laws on customs value for imports and solutions to improve the effectiveness of implementation in Vietnam

LE THI KIM LIEN

Political education for students: A case study of Hanoi College of Technology and Economics

NGUYEN VAN MINH

Lawyers’ proving activities based on presumption of innocence

HUYNH CHAU MAI SON

Offences against rights of property in Bac Lieu province: Situation and recommendations

LE TAN QUAN

Legal issues relating to using electronic evidence in disputes over an electronic contract: From a comparative law perspective

TRAN THI NGOC HIEU

Deciding a penalty below the lowest level of the applicable penalty frame

DAO THI HIEU

VU MONG DOA

Access to employment services of informal female workers in Dalat city

DANG THI PHUONG

Law on civil servant recruitment in Vietnam

TRAN KIM BA

Theoretical and practical basis for determining criteria of policy evaluation towards sustainable development of traditional craft villages in Vietnam

HUMANITIES

NGUYEN VAN PHONG

NGUYEN THI HOA

Silver carving profession of Red Dao people in Nguyen Binh district, Cao Bang province

DO THI BICH TUYEN

Religious practices and the worshiping of the village god: An examination of Sino-Nom documents

 

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t1.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1446
Hôm nay : 4119
Tháng hiện tại : 158014
Tổng lượt truy cập : 13302686