Thể lệ bài đăng

Thể lệ gửi bài đăng Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội

Cập nhật: 14/11/2018 | Lượt xem: 4475

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

TẠP CHÍ NHÂN LỰC KHOA HỌC XÃ HỘI

 

THỂ LỆ GỬI BÀI

Bài viết gửi Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội yêu cần đảm bảo các tiêu chí sau:

1. Tạp chí chỉ nhận những bài báo khoa học chưa công bố trên các tạp chí khoa học, sách, báo trong nước và quốc tế, tác giả gửi bài phải chịu trách nhiệm về việc này. Các bài gửi Tạp chí sẽ được Toà soạn tổ chức biên tập, Tổng Biên tập quyết định bài đăng hay không. Bài không đăng, Toà soạn không gửi trả lại bản thảo. 

2. Bài gửi đăng Tạp chí phải đánh máy vi tính trên khổ A4, theo quy định (lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm; Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, giãn dòng 1,5). Chú thích tự động để ở chân trang (footnote); Tài liệu tham khảo để ở cuối trang và theo thứ tự (từ 1, 2, 3… cho đến hết).

Quy định về trích dẫn (kể cả chú thích và tài liệu tham khảo) như sau: Đối với sách báo tiếng việt: Tác giả (năm), Tên sách, nhà xuất bản (Nxb.), nơi xuất bản, tập số, số trang. Đối với sách báo nước ngoài xuất bản bằng tiếng Việt thì sử dụng bản dịch ở lần xuất bản mới nhất. Tên sách và tên người nước ngoài đều viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch (trừ những tên đã được Việt hóa như: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,...). Nếu sử dụng nguồn tài liệu chưa được công bố trên sách báo hoặc chỉ được phép dùng hạn chế thì phải ghi rõ tên cơ quan quản lý tài liệu, ký hiệu tài liệu.

3. Tác giả bài viết chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung cơ bản cũng như các chi tiết mà tác giả sử dụng trong bài viết như: các câu trích dẫn, tài liệu tham khảo, các số liệu điều tra, khảo sát thực tế… Ban biên tập có quyền sửa chữa, rút ngắn bài theo yêu cầu của Tạp chí.

4. Bài viết đảm bảo dung lượng: 10 đến 15 trang A4, ở đầu bài viết có phần tóm tắt bằng tiếng Việt không quá 10 dòng. Cuối bài viết ghi rõ thông tin về tác giả gồm: Họ tên, chức danh khoa học, chức vụ, địa chỉ cơ quan làm việc, địa chỉ liên lạc của tác giả: điện thoại/E-mail để Toà soạn tiện liên hệ.

5. Hình thức nhận bài: Theo 02 hình thức sau:

          1) Liên hệ trực tiếp với Phòng Biên tập - Trị sự: Phòng 914, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, Học viện Khoa học xã hội, Số 477, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 04 355 277 36 (Máy lẻ 914).

          2) Gửi bài qua địa chỉ Email: nhanluckhxh@gmail.com (lưu ý: Tác giả không gửi nhiều lần/01bài viết để đảm bảo quá trình tiếp nhận và xử lý bài được chính xác. Tạp chí sử dụng Thư trả lời tự động để xác nhận việc Tạp chí đã tiếp nhận bài của tác giả).  

 

 

In bài viết