Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Tạp chí nhân lực khoa học xã hội

Cập nhật: 17/11/2018 | Lượt xem: 1339

Tạp chí có trụ sở làm việc tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; là cơ quan ngôn luận của Học viện Khoa học xã hội.

Cơ cấu tổ chức của Tạp chí gồm:

  • Hội đồng biên tập
  • Tổng Biên tập
  • Phó tổng biên tập
  • Phòng Biên tập - Trị sự

In bài viết