Thông báo

Thông báo mời viết bài Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội

Cập nhật: 17/11/2018 | Lượt xem: 1600

Để tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội trở thành diễn đàn khoa học, đào tạo của Học viện Khoa học xã hội, Tạp chí mong muốn nhận được sự cộng tác viết bài của toàn thể cộng tác viên trong và ngoài Học viện, đặc biệt các nghiên cứu sinh và học viên cao học đang học tập, nghiên cứu tại Học viện

 THƯ MỜI VIẾT BÀI TẠP CHÍ

 Kính gửi:  -  Các cộng tác viên

Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội được thành lập theo Quyết định số 1144/QĐ-KHXH ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Giấy phép hoạt động số 1213/GP-BTTTT cấp ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí là diễn đàn công bố kết quả nghiên cứu của giảng viên, các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên của Học viện và các cộng tác viên quan tâm tới lĩnh vực khoa học xã hội. Bài đăng Tạp chí được tính điểm phong học hàm PGS, GS và tính điểm điều kiện để bảo vệ luận án tiến sĩ,  xét tuyển đầu vào NCS.

Tôn chỉ, mục đích: Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội đăng tải các bài nghiên cứu theo hướng liên ngành – đa ngành về khoa học xã hội, gắn đào tạo với nghiên cứu, phát triển theo xu hướng hội nhập quốc tế nhằm phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội, cung cấp cho bạn đọc những kết quả nghiên cứu và các thông tin khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội.

Để tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội trở thành diễn đàn khoa học, đào tạo của Học viện Khoa học xã hội, Tạp chí mong muốn nhận được sự cộng tác viết bài của toàn thể cộng tác viên trong và ngoài Học viện, đặc biệt các nghiên cứu sinh và học viên cao học đang học tập, nghiên cứu tại Học viện. Thể lệ gửi bài đăng Tạp chí kèm theo thư mời này.

Trân trọng cảm ơn.

In bài viết Chia sẻ
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm dat mua tap chi.doc
thele.doc