Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020

Mục lục tạp chí số 3 năm 2020

Cập nhật: 26/03/2020

Lượt xem: 2277

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Về chính sách pháp luật điều chỉnh và chính sách pháp luật bảo vệ

BÙI NGUYÊN KHÁNH

TRẦN THÙY LINH

Hành vi áp đặt giá bất hợp lý của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường trong pháp luật cạnh tranh

NGUYỄN TIẾN KHOA

Chính sách, pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

VŨ THỊ THANH THỦY

Tổ chức phòng cháy, chữa cháy của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

NGUYỄN SINH THÀNH

Những vi phạm, sai lầm về chứng minh trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự - nghiên cứu thực tiễn từ Tóa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

HOÀNG VĂN TOÀN

 

Một số yêu cầu đặt ra đối với hoạt động đào tạo Thẩm phán hình sự ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THU TRANG

Đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục hòa nhập của người khuyết tật

ĐINH THỊ HOÀNG PHƯƠNG

Vai trò của quan hệ dân tộc và tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

KAWARAI YUSHI

 

Tiểu thuyết hiện đại ở Việt Nam và Nhật Bản (Nghiên cứu trường hợp Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách và Mộ hoa cúc dại của Ito Sachio)

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

Phương thức biểu hiện tính nhạc trong thơ tượng trưng Bích Khê

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

 

Đặc điểm cú pháp và ngữ nghĩa của mệnh đề trạng ngữ tiếng Anh

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

Phương pháp thực hành đóng vai trong việc nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh trong xử lý tình huống của Bộ đội Biên phòng

NGUYỄN THỊ MINH TRANG

NGUYỄN VIẾT DŨNG

Mô hình định danh thuật ngữ hôn nhân và gia đình tiếng Anh và tiếng Việt

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

On protective and regulatory legal policies

BUI NGIUYEN KHANH

TRAN THUY LINH

Unreasonable price fixing of leading companies in the context of competitive law

NGUYEN TIEN KHOA

Political and legal support for small and medium enterprises in Vietnam: Situation and solution

VU THI THANH THUY

International experiences in firefighting and lessons for Vietnam

NGUYEN SINH THANH

Violations in evidence usage in the trial court of criminal cases: A field study of the People’s Court at Hoai Duc district, Hanoi

HOANG VAN TOAN

 

Judges of the criminal court: Role and educational requirements

NGUYEN THU TRANG

Ensuring the right to inclusive education of for people with disabilities

DINH THI HOANG PHUONG

The role of interethnic relations in industrialization and modernization in Vietnam

HUMANITIES

KAWARAI YUSHI

 

Modern novel in Vietnam and Japan: A case study of A pure heart by Hoang Ngoc Phach and The grave of a chrysanthemum by Ito Sachio

NGUYEN THI MY HIEN

Means of musical expression in Bich Khe’s symbolic poetry

NGUYEN DINH HUNG

 

Syntactic and semantic characteristics of adverbial clauses in English

NGUYEN THUY HANG

 

Role-play to improve English speaking skill in problem solving of border guards

NGUYEN THI MINH TRANG

NGUYEN VIET DUNG

Normalization of marriage and family terms in English and Vietnamese

 

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t3.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 43
Hôm nay : 1141
Tháng hiện tại : 155036
Tổng lượt truy cập : 13299708