Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018

Mục lục tạp chí số 11 năm 2018

Cập nhật: 23/11/2018

Lượt xem: 2865

Tổng biên tập: PGS.TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

 

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

TRẦN MINH ĐỨC

Bàn về cấu trúc luật kinh tế ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN MINH PHÚ

Pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh

PHẠM HÙNG CƯỜNG

Một số vấn đề lý luận về quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội

TRẦN THỊ MINH

Tặng cho quyền sử dụng đất ở theo pháp luật Việt Nam

ĐÀO KIM ANH

Bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong các hiệp định đầu tư quốc tế và một số khuyến nghị với Việt Nam

ĐỖ THỊ BÍCH THẢO

Bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

NGUYỄN XUÂN TIẾN

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực ngành công tác xã hội ở các trường đại học và cao đẳng Việt Nam hiện nay

PHAN KHÁNH DƯƠNG

Về sinh kế bền vững của người dân nuôi trồng thủy sản các huyện ven biển tỉnh Nam Định

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRẦN MINH HÙNG

Nghiên cứu về từ ngữ vay mượn

TRẦN VIỆT HÀ

Vài nét về kiểu nhân vật tha hóa trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI

PHAN LAN HƯƠNG

Vị trí của Phủ Tây Hồ trong hệ thống truyền thuyết Mẫu Liễu

TRẦN THỊ LAN

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong bối cảnh xã hội đương đại (Nghiên cứu trường hợp đền Hát Môn, thành phố Hà Nội)

ĐẬU THỊ HỒNG

Bàn thêm về quan niệm bình đẳng nam nữ của Nguyễn Du từ góc nhìn bình đẳng giới hiện đại

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

NGUYỄN THỊ HẰNG

Quan hệ Trung Quốc - Nam Phi: từ đối tác hợp tác đến đối tác chiến lược toàn diện (2010 - 2015)

 

SOCIAL SCIENCES

TRAN MINH DUC

On the structure of economic law in Vietnam nowadays

NGUYEN MINH PHU

Legal regulations on responsibilities of the leaders of provincial public administrative institutions

PHAM HUNG CUONG

Theories of personal right of vulnerable social groups

TRAN THI MINH

Giving land possession in Vietnamese laws

DAO KIM ANH

Environmental protection and community health in international trade agreements and some recommendations to Vietnam

DO THI BICH THAO

National security protection in the context of international economic integration

NGUYEN XUAN TIEN

Solutions to social work education in universities and colleges in Vietnam

PHAN KHANH DUONG

On sustainable livelihood of maritime farmers in Nam Dinh province

HUMANITIES

TRAN MINH HUNG

Historical research on borrowing words

TRAN VIET HA

Features of the corrupted character in Vietnamese novels in the early 21st century

PHAN LAN HUONG

The role of West Lake temple in the legends of Mother goddess religion

TRAN THI LAN

Protection of cultural heritage in modern society: A case study of Hat Mon temple in Hanoi

DAU THI HONG

On Nguyen Du’s view of gender equality from the modern perspective

INTERNATIONAL STUDIES

NGUYEN THI HANG

China - South Africa relationship: From partners to extensive strategic partners (2010-2015)

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Tomtat_thang11.docx


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 101
Hôm nay : 1745
Tháng hiện tại : 82071
Tổng lượt truy cập : 13032673