Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018

Mục lục tạp chí số 4 năm 2018

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2677

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

Hồ Sỹ Sơn

Cách tiếp cận nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Gia Thơ

Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nguyễn Hoàng Phúc

Giải pháp hoàn thiện chính sách hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người ở Việt Nam hiện nay

Phạm Thanh Hằng

Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo

Dương Thị Phượng

Quan niệm của Karl Popper về xã hội mở

Nguyễn Đức Chiện

Nguyễn Thị Huyền Giang

Đào Thu Hà

Khác biệt giới trong lĩnh vực lao động ở Việt Nam: nhìn từ một số kết quả nghiên cứu gần đây

KHOA HỌC NHÂN VĂN

Chu Xuân Hải

Văn hóa ứng xử trong thanh niên quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Bùi Thị Oanh

Phương thức định danh của các từ ngữ chỉ chất liệu trang phục trong tiếng Việt và tiếng Anh

Nguyễn Thị Thu Thủy

Dạy và học ngữ âm trong giáo trình New English file cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Tây Bắc

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Trần Thanh Hà

Ẩn dụ ý niệm “Tình yêu là một cuộc hành trình” trong ca từ của Nguyễn Văn Chung

Lê Phương Thảo

Đối chiếu ngữ nghĩa của thành ngữ có chứa từ chỉ màu “trắng” và “đen” trong tiếng Anh và tiếng Việt

Trần Kim Hạnh

Kiến tạo biểu tượng Mộng trong Thơ mới

Lưu Thị Hồng Việt

Ảnh hưởng của yếu tố địa lý - văn hóa đến sự kiến tạo không gian trong truyện cổ tích Việt Nan - Hàn Quốc

Phòng Biên tập - Trị sự

Giới thiệu sách: Luật hình sự so sánh

SOCIAL SCIENCES

Ho Sy Son

Approaches to the causes and conditions of criminality in Vietnam

Nguyen Gia Tho

The formation and development of the Communist Party of Vietnam’s view on socialist-oriented market economy

Nguyen Hoang Phuc

Improving the policy on human tissue and organ donation, procurement and transplantation in Vietnam today

Pham Thanh Hang

The view of the Communist Party and the Vietnamese government in mobilizing Christians

Duong Thi Phuong

Karl Popper’s view of open society

Nguyen Duc Chien

Nguyen Thi Huyen Giang

Dao Thu Ha

Gender differences in labor in Vietnam: A review of recent research

HUMANITIES

Chu Xuan Hai

Communication between young soldiers in the People’s Army of Vietnam

Bui Thi Oanh

Nominal method for terms of clothing material in Vietnamese and English

Nguyen Thi Thu Thuy

Phonetics teaching and learning in the New English File textbook for non-ESL students in Tay Bac University

Nguyen Thi Bich Hanh

Tran Thanh Ha

The conceptual metaphor “Love is a journey” in lyrics by Nguyen Van Chung

Le Phuong Thao

Contrasting the meaning of idioms containing “black” and “white” colors in English and Vietnamese

Tran Kim Hanh

Constructing the symbol of dream in New poetry

Luu Thi Hong Viet

The influence of geographical cultural factors to space formation in Vietnamese - Korean fairy tales

Editorial office

Book introduction: Comparative criminal law

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t4.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 230
Hôm nay : 3729
Tháng hiện tại : 84055
Tổng lượt truy cập : 13034657