Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017

Mục lục tạp chí số 8 năm 2017

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2438

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

PHẠM THỊ HƯƠNG LAN

Chính sách pháp luật bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội

ĐOÀN CÔNG VIÊN

Tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Định danh biện pháp phòng ngừa hành chính qua tìm hiểu bản chất và phân loại các biện pháp phòng ngừa hành chính

TRẦN NGUYÊN VIỆT

Quan niệm của Khổng Tử về đạo đức người cầm quyền và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay

LUYỆN THỊ HỒNG HẠNH

Nét đặc sắc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

VŨ THỊ LAN ANH

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông nước ta hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRƯƠNG THỊ THỦY

Sử dụng từ ngữ trong văn bản hành chính từ thực tế ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Nam

LÊ THỊ NHUẤN

Quá trình di cư và lập ấp Ánh Sáng của người Việt gốc Thừa Thiên - Huế tại Đà Lạt

NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN

Nhân vật Napoléon và Hitler trong tiểu thuyết Mối tình đầu của Napoléon (A. Selinko) và Nửa kia của Hitler (Eric Schmitt)

NGUYỄN THỊ HẢI VÂN

Một số khía cạnh tư tưởng Nho giáo thể hiện trong truyện thơ Nôm Nhị độ mai

ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG

Khảo sát văn bản Chu Nguyên tạp vịnh thảo của Lý Văn Phức

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

NGUYỄN THỊ HẢI ANH

Chính sách song ngữ của Singapore và hàm ý chính sách song ngữ cho Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

VŨ CHÍ HÙNG

Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

NGUYỄN DUY YÊN

Thúc đẩy hợp tác thương mại tương xứng quan hệ chính trị Việt Nam - Campuchia

SOCIAL SCIENCES

PHAM THI HUONG LAN

Legal policies to ensure the balance between economic growth and human development, social justice and social security

DOAN CONG VIEN

Property crimes in Ho Chi Minh city in recent years

NGUYEN THI BICH NGOC

Identifying administrative interventions through understanding their nature and classification

TRAN NGUYEN VIET

Confucian view of ethics of the governor and its implications to working ethics of modern Vietnamese public servants

LUYEN THI HONG HANH

Remarkable features of Ho Chi Minh’s ideology of ethics

VU THI LAN ANH

Fundamental solutions to improve the teaching of civic education subject in high schools in Vietnam nowadays

HUMANITIES

TRUONG THI THUY

Word choice in administrative documents: From the practice of People’s Committees at the commune levels in Quang Nam province

LE THI NHUAN

The migration and village forming process of Hue people in Dalat

NGUYEN THI NGOC HAN

Napoleon and Hitler in Napoleon’s First Love by A. Selinko and La part de l’autre by Eric Schmitt

NGUYEN THI HAI VAN

Confucianism in Nhi do mai story poem written in Nom language

DO THI MAI HUONG

An analysis of Chu Nguyen tap vinh thao by Ly Van Phuc

INTERNATIONAL STUDIES

NGUYEN THI BICH HANH

NGUYEN THI HAI ANH

Singapore’s Linguistic policy and implication to bilingual policy in Vietnam in the context of global integration

VU CHI HUNG

Policies for developing supporting industry in Taiwan and lessons for Vietnam

NGUYEN DUY YEN

Facilitating trade cooperation to match Vietnam - Cambodia political relationship 

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t8.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 84
Hôm nay : 1823
Tháng hiện tại : 82149
Tổng lượt truy cập : 13032751