Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017

Mục lục tạp chí số 6 năm 2017

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2594

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

 

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ THỊ NGA

Quyền sử dụng và tiếp cận ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

CÔNG PHƯƠNG KHOA

Quá trình tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước cấp quận ở thành phố Hà Nội

ĐỖ TUẤN THÀNH

Cách mạng khoa học công nghệ và tác động của nó đến quá trình quản lý hoạt động khoa học ở nước ta hiện nay

TRƯƠNG VĂN HÒA

Bảo vệ độc lập dân tộc và quyền con người của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng chủ quyền quốc gia và quyền con người của các dân tộc khác - một tư tưởng quan trọng của Hồ Chí Minh về quyền con người

NGÔ THU HIỀN

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Kiểm sát ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay                                

NGUYỄN DIỆU LINH

Khai thác nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THỊ HOA

Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trong các trường của ngành Giao thông vận tải ở nước ta hiện nay: thực trạng và một số vấn đề đặt ra

NGUYỄN HỒNG LINH

Ý nghĩa của Thuyết Tương tác biểu trưng trong nghiên cứu vai trò phụ nữ và phát triển kinh tế hộ gia đình

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG HOÀI

Cộng đồng ASEAN: cơ hội, thách thức và sự chuẩn bị của thanh niên Việt Nam

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN THỊ LỆ HÀ

Thủ công nghiệp ở tỉnh Hà Đông nửa đầu thế kỷ XX                                                                  

NGUYỄN THỊ TÌNH

Triết lý về đối nhân xử thế trong ca dao, tục ngữ Việt Nam

ĐỖ XUÂN HIỂN

Quan điểm của thần học Kitô giáo về mối quan hệ giữa Kitô giáo với khoa học và những vấn đề toàn cầu 

NGUYỄN THỊ DUNG

Giao tiếp của bác sĩ với bệnh nhân ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

PHẠM THỊ NGỌC MAI

Quản lý nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai và sự hài lòng của cán bộ y tế

NGUYỄN MINH HƯNG

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch ở Thừa Thiên Huế

SOCIAL SCIENCES

HO THI NGA

The right to use and access languages of ethnic communities in Vietnam

CONG PHUONG KHOA

The organization and execution of state power at the district level in Hanoi

DO TUAN THANH

The scientific and technological revolution and its influences to science management in Vietnam nowadays

TRUONG VAN HOA

Protection of independence and human right of our nation, respect for sovereignty and human right of other nations: An important ideology of Ho Chi Minh on human right

NGO THU HIEN

Improving the quality of prosecutors in Vietnam

NGUYEN DIEU LINH

Human resource management in Vietnam nowadays

NGUYEN THI HOA

Human resource training in transport universities in Vietnam: Situation and problems

NGUYEN HONG LINH

Implications of symbolic interaction theory in the study of women’s role in family economy

NGUYEN LE PHUONG HOAI

The ASEAN community: Opportunities, challenges and Vietnamese youth’s preparation

HUMANE SCIENCES

NGUYEN THI LE HA

Handicraft in Ha Dong province in the first half of the 20th century

NGUYEN THI TINH

Philosophy on social relationships in Vietnamese idioms and folk songs

DO XUAN HIEN

Christian view on the relationship between Christianity and global issues

NGUYEN THI DUNG

Doctor-patient communication at 108 Military Central Hospital

PHAM THI NGOC MAI

Human resource management in Hoang Anh Gia Lai University of Medicine and job satisfaction of medical staff

NGUYEN MINH HUNG

Enhancing competitiveness of tourism housing corporations in Hue city

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t6.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 79
Hôm nay : 3948
Tháng hiện tại : 126714
Tổng lượt truy cập : 12864498