Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017

Mục lục tạp chí số 2 năm 2017

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2508

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THANH LÝ

Vai trò của điều lệ trong việc kiểm soát giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty

ĐẶNG QUỐC ANH

Xử lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay: thực trang và giải pháp

NGUYỄN HUY PHƯƠNG

Phát triển kinh tế tư nhân trong ngành thủy hải sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 1991 đến 2010

LÊ THỊ CHIÊN

Những yêu cầu cơ bản của người lao động trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại

PHAN THỊ HÀ

Thực trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

NGUYỄN THANH BÌNH

Một số gợi ý về nội dung và hình thức tổ chức thực hiện công tác xã hội học đường ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

PHẠM VĂN SƠN

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế

NGUYỄN MINH

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Củ Chi

KHOA HỌC NHÂN VĂN

LÊ DỤC TÚ

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

Bức tranh nông thôn trong truyện ngắn Việt Nam thời kỳ đổi mới

LÊ THU TRANG

Không - thời gian phi thực trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

ĐIÊU THỊ TỐ UYÊN

Hình tượng con người cộng đồng trong tiểu thuyết viết về miền núi sau Đổi mới

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Những đóng góp của Nguyễn Văn Tố với văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX (Qua những bài viết trên Tạp chí Tri Tân)

BÙI NGUYỆT QUỲNH

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ 1991 đến 2000

HOÀNG THỊ HUỆ

Thuật ngữ thời trang trong tiếng Việt theo đặc điểm cấu tạo và định danh

NGUYỄN NHÂN ÁI

Các chiến lược sử dụng đại từ nhân xưng trong diễn văn nhậm chức của cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN THANH LY

The role of regulations in supervising self-interest transactions in corporations

DANG QUOC ANH

Treatment of industrial solid waste in Hanoi: Situation and solution

NGUYEN HUY PHUONG

The development of private economy in the maritime industry of Ba Ria – Vung Tau province in the 1991-2010 period

LE THI CHIEN

Fundamental requirements of the labor force towards the development of a modern productive force

PHAN THI HA

Traditional value education for students in the Mekong delta

NGUYEN THANH BINH

Some suggestions on the content and implementation method of school social work in Vietnam

PHAM VAN SON

High-quality human resource development in Vietnam in the context of globalization and economic international integration

NGUYEN MINH

Some solutions to enhance poverty mitigation in Cu Chi district, Ho Chi Minh city

HUMANE SCIENCES

LE DUC TU

NGUYEN THI MY HIEN

Rural picture in Vietnamese short stories under Doi moi

LE THU TRANG

Surreal space and time in modern Vietnamese novels

DIEU THI TU UYEN

The communal person in after-Doi-moi modern novels on the highland

TRAN THI THANH HUYEN

Contributions of Nguyen Van To to Vietnamese literature in the early 20th century (through articles in Tri Tan Journal)

BUI NGUYET QUYNH

Hoa Binh provincial party committee in the economic transition process from 1991 to 2000

HOANG THI HUE

Fashion terminology in Vietnamese classified by structural and nominal features

NGUYEN NHAN AI

Strategies of using pronouns in President Barack Obama’s inauguration speech

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t2.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 916
Hôm nay : 1009
Tháng hiện tại : 154904
Tổng lượt truy cập : 13299576