Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016

Mục lục tạp chí số 12 năm 2016

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2488

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Bàn về mô hình của chính sách công

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Luật hình sự so sánh và lợi ích của việc nghiên cứu luật hình sự so sánh trong quá trình hội nhập pháp luật

PHAN DUY AN

Nhận diện một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, áp dụng pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN HỮU HƯNG

Nghiên cứu so sánh quyền khởi kiện phái sinh của cổ đông trong công ty cổ phần theo pháp luật vương quốc Anh và pháp luật Việt Nam

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Cầm giữ tài sản - biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mới trong Bộ luật Dân sự 2015

NGUYỄN THỊ HOA

Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay

PHAN KHÁNH DƯƠNG

Nhìn lại các nghiên cứu về nghèo đô thị ở Việt Nam từ năm 1990 của thế kỷ XX đến nay

ĐOÀN VĂN TRƯỜNG

Biến đổi cơ cấu lao động nông thôn dưới tác động của di cư lao động (nghiên cứu trường hợp huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

ĐẶNG THỊ ĐÀO TRANG

Mức độ hài lòng của người dân - thước đo hiệu quả cải cách hành chính nhà nước

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRẦN THỊ ĐIỂU

Quan điểm “Khai dân trí” của Phan Châu Trinh và những giá trị, hạn chế của nó

LÊ THẾ TÀI

Quá trình hình thành và phát triển lực lượng dân quân du kích vùng ven Sài Gòn trước năm 1945

ĐẶNG CÔNG THÀNH

Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ - ý nghĩa lý luận về thực tiễn to lớn, giá trị thời đại sâu sắc

ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG

Thị hiếu thẩm mỹ và tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

THÔNG TIN

NGUYỄN THANH LÝ

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội

PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

Tổng hợp Mục lục

TÁC GIẢ

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN TRONG BINH

On the model of public policy

NGUYEN THI HONG HANH

Comparative criminal law and the benefits of studying comparative criminal law in legal integration

PHAN DUY AN

Identify challenges to the practice of laws on renewable energy development in Vietnam

NGUYEN HUU HUNG

Comparison between British law and Vietnamese law on derivative lawsuit right of shareholders in a joint stock company

NGUYEN THI HUONG

Lien as a new insurance of obligation performance in the 2015 Civil law

NGUYEN THI HOA

Policies on developing political science lecturers in Vietnam

PHAN KHANH DUONG

A review of studies on urban poverty in Vietnam since 1990

DOAN VAN TRUONG

Structural transformation of rural labor under the impact of labor migration: A case study at Trieu Son district, Thanh Hoa province

DANG THI DAO TRANG

People’s satisfaction as a scale of efficiency of bureaucracy reformation

HUMANE SCIENCES

TRAN THI DIEU

Phan Chau Trinh’s view on “public illumination”: Values and limitations

LE THE TAI

The formation and development of the guerilla force in Sai Gon outskirt before 1945

DANG CONG THANH

Ho Chi Minh and the woman liberation movement - Theoretical and practical implications

DO THI THANH HUONG

Research on aesthetics in Vietnam

INFORMATION

NGUYEN THANH LY

Promotion ceremony for the new Editor-in-chief of Journal of Social Sciences Manpower

Journal Administration

General table of content


 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t12.doc
Tong_muc_luc-2016.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 115
Hôm nay : 2556
Tháng hiện tại : 82882
Tổng lượt truy cập : 13033484