Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016

Mục lục tạp chí số 9 năm 2016

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2556

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Quy trình chính sách công: một số vấn đề lý luận

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Một số vấn đề về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay

NGUYỄN VĂN HIẾN

Bàn về quyền sử dụng đất và điều kiện chuyển quyền sử dụng đất

ĐINH TRỌNG LIÊN

Tình hình tội phạm về ma túy tại các khu nhà trọ dành cho công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

TRỊNH VĂN TOÀN

Quan niệm triết học lịch sử Hegel - tiền đề cho khám phá vĩ đại của C.Mác: quan niệm duy vật về lịch sử

NGUYỄN THỊ HOÀI AN

Một số khó khăn và định hướng trong việc nâng cao, bảo vệ sức khỏe của người dân ở hệ thống y tế cơ sở hiện nay

NGUYỄN TRỌNG TUẤN

NGUYỄN THỊ NGA

Các trường kỹ thuật với vấn đề phát triển bền vững Tây Nam Bộ

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Đánh giá của người tiêu dùng về việc kiểm soát an toàn thực phẩm tại Hà Nội hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRẦN THỊ MINH

Thể thơ bốn chữ từ đồng dao đến thơ thiếu nhi Việt Nam hiện đại

ĐOÀN VŨ CÔNG HOÀI

Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn thời hậu chiến (1975 - 1985)

VŨ THỊ THANH HOÀI

Sắc thái đa dạng của tiếng cười trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

NGUYỄN VĂN THẮNG

Ảnh hưởng yếu tố văn hóa tới sự tham gia của người dân trong các chương trình giảm nghèo ở Tây Nguyên

CHU THỊ HUYỀN YẾN

Quan điểm cấu trúc - chức năng trong nghiên cứu giá trị văn hóa

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Sự hình thành và phát triển của nhà máy dệt sợi lớn nhất Đông Dương thời cận đại

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

HỒ VIỆT HẠNH

Nhà nước pháp quyền Hàn Quốc

NGUYỄN NGHỊ THANH

ĐINH THỊ CÚC

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của một số quốc gia Asean và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

THÔNG TIN

NGUYỄN THANH LÝ

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Khoa học xã hội

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

Some theories on public policy process

NGUYEN MINH PHUONG

On work responsibility of government officials in Vietnam

NGUYEN VAN HIEN

On the right of property possession and conditions for transferring property possession

DINH TRONG LIEN

Drug offenders in rental housing for workers at industrial parks in Dong Nai

TRINH VAN TOAN

Hegel’s historical philosophy – the foundation of C. Marx’s historical materialism

NGUYEN THI HOAI AN

Difficulties in health protection at the local level and direction in the future

NGUYEN TRONG TUAN NGUYEN THI NGA

The role of technical schools in sustainable development of the southern west area

NGUYEN THI THANH THUY

Customers' evaluation of food safety control in Hanoi

HUMANE SCIENCES

TRAN THI MINH

Four-word poem: From nursery rhythms to modern children poetry

DOAN VU CONG HOAI

The “arts for human’s sake” perspective in post-war short stories (1975-1985)

VU THI THANH HOAI

The diversity of humor in Vietnamese modern novels

NGUYEN VAN THANG

Cultural influence to public participation in poverty mitigation programs in the Central Highland

CHU THI HUYEN YEN

The structural-functional perspective in cultural value studies

TRAN THI THANH HUYEN

The formation and development of Indochina biggest weaving company in the pre-modern era

INTERNATIONAL RESEARCH

HO VIET HANH

Korean rule-by-law state

NGUYEN NGHI THANH

DINH THI CUC

Policies to attract high-quality human resources of some ASEAN countries and lessons for Vietnam

INFORMATION

NGUYEN THANH LY

Promotion ceremony for the President of Graduate Academy of Social Sciences

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t9.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 73
Hôm nay : 4209
Tháng hiện tại : 126975
Tổng lượt truy cập : 12864759