Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016

Mục lục tạp chí số 7 năm 2016

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2699

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Chính sách xây dựng pháp luật - một loại chính sách pháp luật và một hình thức thực hiện chính sách pháp luật

HỒ SỸ SƠN

Tội trộm cắp tài sản nhìn từ góc độ so sánh pháp luật hình sự một số nước trên thế giới

CHU THỊ TRINH

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG LINH

Bàn về quyền đối với bất động sản liền kề theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

NGUYỄN THANH TÙNG

ĐINH ĐỨC THIỆN

Thực trạng điều chỉnh pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN SỸ DUYÊN

Nâng cao công tác vận động quần chúng của công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

TRẦN MAI LINH

Một số nội dung và tiêu chí xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

NGUYỄN VIỆT THANH

Phát huy tính chủ động của học sinh tiểu học ở Việt Nam trong việc nâng cao ý thức bảo vệ mội trường

LÊ KIM ANH

Một số quan điểm về trang mạng xã hội (facebook) và ảnh hưởng của nó trong xã hội hiện đại

PHAN THANH NGUYỆT

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thích ứng về việc làm của thanh niên nông thôn di cư làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất

LẠI TỐ QUYÊN

Một số vấn đề lý luận về lao động nữ ở nước ta hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

DUY THỊ HẢI HƯỜNG

Về những bước đột phá của Đảng và Nhà nước trước Đổi mới

HOÀNG THU HƯƠNG

Quá trình du nhập và ảnh hưởng của Nho giáo ở Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến triều Lý

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

Hoa văn trang trí trên vải của dân tộc H`Mông dưới góc nhìn ký hiệu học

NGUYỄN LÂM THẢO LINH

Một số giá trị văn hóa truyền thống Nam Bộ

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Tinh thần văn hóa Tày trong sáng tác thơ của Y Phương

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

Lawmaking policy - a type of policy and a form of policy processing

HO SY SON

Thievery from the comparative law perspective

CHU THI TRINH

DANG THI PHUONG LINH

On the right to terrace housing stated in the 2015 Civil Law

NGUYEN THANH TUNG

DINH DUC THIEN

Legal modifications of social welfare for national devotees in Vietnam

NGUYEN SY DUYEN

Enhancing community advocacy in crime prevention by the police

TRAN MAI LINH

Content and criteria of human development for Vietnamese citizens to match requirements of industrialization and modernization

NGUYEN VIET THANH

Facilitating primary pupils' activeness in learning environmental protection

LE KIM ANH

Views on the social networking site Facebook and its influences to modern society

PHAN THANH NGUYET

Factors influencing migration youths’ adaptation to work at industrial parks

LAI TO QUYEN

Theories on female labor in Vietnam

HUMANE SCIENCES

DUY THI HAI HUONG

On breakthroughs of the Communist Party and the government before Doi moi

HOANG THU HUONG

The entrance of Confucianism to Vietnam and its influences from the period of Chinese domination to Ly dynasty

NGUYEN THI BICH HANH

Clothing texture of ethnic H`Mong from semiotics perspective

NGUYỄN LÂM THẢO LINH

Policies on attracting traditional cultural values of the southern area

NGUYEN THI THU THUY

Tay cultural spirit in poetry compositin of Y Phuong

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_tap_chi_so_thang_7_nam_2016.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1590
Hôm nay : 3400
Tháng hiện tại : 157295
Tổng lượt truy cập : 13301967