Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016

Mục lục tạp chí số 2 năm 2016

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2479

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

PHẠM VĂN TỈNH

Tăng cường nhận thức khái niệm về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

ĐÀO XUÂN HỘI

Xây dựng quy trình hòa giải trong giải quyết tranh chấp lao động

TRƯƠNG HỒNG QUANG

Về quyền tiếp cận pháp luật và được trợ giúp pháp lý của người đồng tính, song tính và chuyển giới

TRẦN VĂN TUÂN

Một số vấn đề về nguyên tắc tranh tụng trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

BÙI THỊ HƯỜNG

TRẦN THỊ LOAN

Bạo lực trẻ em trong gia đình: một số tiếp cận dưới góc độ quyền con người

NGUYỄN TRUNG THÀNH

Một số tư tưởng của Amartya Sen về dân chủ và tự do

NGUYỄN VIỆT THANH

Tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở Việt Nam hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRẦN PHƯƠNG THÚY

Tiến trình đổi mới của ngân hàng Việt Nam: giai đoạn 1986 - 2016

LÊ VĂN TẤN

ĐINH VĂN ĐIỆP

Những nghiên cứu tiêu biểu về tác giả Nguyễn Dữ và Truyền kỳ mạn lục

NGUYỄN THỊ HƯỞNG

Ý thức nữ quyền trong thơ ca cổ điển Việt Nam

TIÊU THỊ MỸ HỒNG

Mối quan hệ giữa văn học, nghệ thuật với hiện thực đời sống và vấn đề phản ánh người anh hùng của văn học, nghệ thuật nước ta thời kỳ đổi mới

VÕ THỊ BÊ

Lịch sử nghiên cứu tiếng Anh chuyên ngành dược học trên các bình diện ngữ nghĩa, ngữ pháp

TRẦN THỊ LỆ DUNG

Lịch sử nghiên cứu từ đồng nghĩa trên bình diện ngữ nghĩa

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

NGUYỄN VĂN ĐẠI

Cải cách hành chính nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phân cấp, phân quyền và tự quản địa phương ở Nhật Bản - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 

SOCIAL SCIENCES

PHAM VAN TINH

Increasing awareness on corruption and its prevention in Vietnam nowadays

DAO XUAN HOI

Towards the establishment of a mediation process in labor dispute

TRUONG HONG QUANG

The right of receiving legal protection and assistance for lesbians, gays, bisexuals and transgender

TRAN VAN TUAN

Adversary principle in the 2015 Criminal Procedure Code

BUI THI HUONG

TRAN THI LOAN

Child violence in family: From a human right perspective

NGUYEN TRUNG THANH

Amartya Sen’s ideas of democracy and freedom

NGUYEN VIET THANH

The importance of educating primary school students about environmental protection

HUMANITIES

TRAN PHUONG THUY

Innovations of Vietnamese banking in the 1986-2016 period

LE VAN TAN

DINH VAN DIEP

Leading researches on Nguyen Du and his Truyen ky man luc

NGUYEN THI HUONG

Feminism in classic Vietnamese poetry

TIEU THI MY HONG

The relationship between literature, arts and life and literary reflection of heroes in Doi moi period

VO THI BE

The history of researches on English medical terminology from a semantic and syntactical perspective

TRAN THI LE DUNG

Meta-review of studies on synonyms

INTERNATIONAL STUDIES

NGUYEN VAN DAI

Administrative reform to accelerate power decentralization and municipality in Japan – a lesson for Vietnam

Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh xem tại đây

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 121
Hôm nay : 1243
Tháng hiện tại : 155138
Tổng lượt truy cập : 13299810