Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015

Mục lục tạp chí số 08 năm 2015

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2469

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN LINH GIANG

Các chỉ số, nội dung đánh giá thực trạng nghiên cứu và giáo dục quyền con người

HOÀNG ĐẠT NAM

Phân biệt tư cách tham gia tố tụng của người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: một số bất cập và hướng hoàn thiện

NGUYỄN ANH THƯ

Tuyển chọn và đào tạo Thẩm phán hành chính tại Đức, Pháp và một số gợi mở cho Việt Nam  

MA PHÚC DỰ

Quan niệm của Hồ Chí Minh về nguyên tắc tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm, giáo điều của cán bộ, đảng viên

PHẠM ĐÌNH KHUÊ

Ý thức chính trị và nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay

HOÀNG XUÂN VINH

Một số dự báo về những ảnh hưởng của ngành xuất bản Việt Nam khi hội nhập

VÕ HOÀNG SƠN

Các chính sách cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Việt Nam: một số thách thức trong thực tiễn

KHOA HỌC NHÂN VĂN

HOÀNG NGỌC THẮNG

Tư tưởng thân dân của Nguyễn Trãi

ĐẶNG NGHIÊM THU NGA

Một số lỗi thường gặp của người Việt khi phát âm các phụ âm xát và tắc xát trong tiếng Anh

ĐỖ HẠNH DUNG

Phương thức hình thành thuật ngữ ngân hàng tiếng Việt

HỒ THỊ XUÂN QUỲNH

Tiểu thuyết Tự lực Văn đoàn - một thái độ ứng xử thẩm mỹ đối với lớp trẻ thế hệ 1930-1945

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Một số dự báo về chính sách đối ngoại của Trung Quốc với Mỹ và quan hệ Trung - Mỹ thời gian tới 

THÔNG TIN

NGUYỄN DIỆU LINH

Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu so sánh về chính sách xã hội tại Hàn Quốc và Việt Nam: Xây dựng chính sách, quá trình và đánh giá”

BÍCH HẠNH

-  Hội thảo “Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên tại Học viện Khoa học xã hội”

- Thảo luận về hoàn thiện quy trình đào tạo trình độ tiến sĩ

- Học viện Khoa học xã hội dự Hội nghị thường niên tại Viện chính sách công về người khuyết tật (IDPP) tại Malaysia

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN LINH GIANG

Indicators and evaluation conntents of the real situation of human rights research and education

HOANG DAT NAM

Distinction between victim’s status of participation in the legal procedure and duty-holders relating to the case: problems and solutions

NGUYEN ANH THU

Selection and training of administrative judges in France and Germany and some suggestions for Viet Nam

MA PHUC DU

The thought of Ho Chi Minh on the principle of unity between theory and practice to prevent and overcome the desease of empiricism and dogmatism in civil servants and the party’s members

PHAM DINH KHUE

Political consciousness and improvement of political consciousness for Vietnam’s students today

HOANG XUAN VINH

Predictions about the influences of the international integration on Vietnam’s publishing sector

VO HOANG SON

Policies for children affected by HIV/AIDS in Viet Nam: practical challenges

HUMANITIES

HOANG NGOC THANG

Nguyen Trai’s Philosophy of loving the people

DANG NGHIEM THU NGA

Common mistakes of the Vietnamese in pronunciation of English consonants 

DO HANH DUNG

Formation mode of banking terms in Vietnamese language

HO THI XUAN QUYNH

Novels of Tu luc Van doan – an aesthetic attitude to the youth of 1930 – 1945 generation

INTERNATIONAL RESEARCH

NGUYEN THI THANH VAN

Some predictions on China’s foreign affairs policy towards the United state of America and Chinese – US relation in coming times

INFORMATION

NGUYEN DIEU LINH

International conference: “Comparative research on social policies in South Korea and Vietnam: policy-building, process and evaluation”

BICH HANH

-  Conference on improving lecturers quality of Gass

- Discussion on perfecting the program of training doctoral students

- The visit of GASS delegation in Malaisia for Annual Meeting of The Institute on Disability and Public Policy.

 

Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh xem tại đây

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 904
Hôm nay : 1041
Tháng hiện tại : 154936
Tổng lượt truy cập : 13299608