Tạp chí nhân lực KHXH
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015

Mục lục tạp chí số 05 năm 2015

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2498

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ SỸ SƠN

Quyết định hình phạt nhìn từ góc độ so sánh pháp luật hình sự Việt Nam với pháp luật hình sự một số nước thuộc hệ thống pháp luật châu Âu lục địa

ĐINH THỊ MAI

Các chức năng của tố tụng hình sự việt Nam: nhìn từ lý thuyết chức năng

VÕ KHÁNH MINH

Những vấn đề lý luận về các thành tố của giáo dục quyền con người

TRẦN THỊ QUỲNH

Tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng - vấn đề thực tiễn đặt ra và một số kiến nghị

TRƯƠNG CỘNG HÒA

Mở rộng dân chủ trực tiếp và vấn đề xây dựng Luật Trưng cầu ý dân

VŨ VĂN VIÊN

Các loại hình phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong lịch sử

VŨ HỒNG VẬN

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Y học Đạo giáo và ảnh hưởng của nó trong tác phẩm Hải thượng y tông tâm lĩnh của Lê Hữu Trác

PHÙNG BÍCH NHƯ

Phát huy vai trò của Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội trong việc thực hiện dân chủ cơ sở ở nước ta hiện nay

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước đối với giáo dục ở nước ta hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN CÔNG ĐỨC

VŨ VĂN KHƯƠNG

Ngôn ngữ và tôn giáo - các định hướng nghiên cứu

LẠI THỊ PHƯƠNG THẢO

Đặc điểm của sự tình và sự tình trải nghiệm trong tiếng Anh

NGÔ THỊ THU HƯƠNG

Tín hiệu thẩm mỹ biểu đạt hình ảnh người con gái trong thơ Nguyễn Bính

ĐẶNG VIẾT ĐẠT

Giữ gìn các giá trị văn hóa gốc của người di cư

 (Trường hợp cộng đồng Công giáo Bắc di cư tại Nam Bộ)

THÔNG TIN

MAI HOA

Học viện Khoa học xã hội: Lễ khai giảng nghiên cứu sinh và trao bằng tiến sĩ năm 2015

MAI HOA

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5

 

SOCIAL SCIENCES

HO SY SON

Punishment judgment: Comparison of criminal law between Vietnamese and  European legal system

DINH THI MAI

Functions of the criminal procedure in Vietnam: From a functional perspective

VO KHANH MINH

Theoretical issues of elements of human right education

TRAN THI QUYNH

Purposeful violation of public regulations on economic management causing serious consequences – Practical issues and some suggestions

TRUONG CONG HOA

Expanding direct democracy and the construction of a referendum law

VU VAN VIEN

Scientific research methodologies in history

VU HONG VAN

NGUYEN THI TUYET MAI

Taoist medicine and its influence in Le Huu Trac’s work on Hai Thuong Lan Ong medicine

PHUNG BICH NHU

Enhancing the role of the state and sociopolitical organizations in grassgroots democracy practice in Vietnam nowadays

NGUYEN THI THU HA

Some solutions to improve leadership ability of the government in educational management in Vietnam nowadays

HUMANITIES

NGUYEN CONG DUC

VU VAN KHUONG

Language and religion – Directions for research

 

LAI THI PHUONG THAO

Features of situation and experiential situation in English

NGO THI THU HUONG

Artistic signals for the female image in Nguyen Binh’s poetry

DANG VIET DAT

Preservation original cultural values of migrants (Case study of  Catholic migrants from the north to the south of Vietnam)

information

MAI HOA

Graduate Academy of Social Sciences: Inauguration ceremony for PhD students and Graduation ceremony for PhD graduates

MAI HOA

Vietnam Academy of Social Sciences: Celebration of the Day for Sciences and Technology 18 May

 

 

 

Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh xem tại đây

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1323
Hôm nay : 4588
Tháng hiện tại : 158483
Tổng lượt truy cập : 13303155