Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015

Mục lục tạp chí số 03 năm 2015

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2712

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH MINH

Tình hình nghiên cứu giáo dục quyền con người ở nước ta và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu

NGUYỄN CÔNG ĐẠI

Hợp đồng theo mẫu và vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

NGUYỄN THÁI CƯỜNG

Sửa đổi Luật Dược 2005: Bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong việc hoạch định chính sách dược quốc gia và đề xuất xây dựng Bộ luật Sức khỏe cộng đồng 

ĐẶNG TRẦN THANH NGỌC

Hoạt động bào chữa của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm

NGUYỄN TIẾN THỨC

Các yếu tố tác động đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

TRẦN SỸ PHÁN

Về xây dựng và phát triển con người Việt Nam hiện nay

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

Hàn Phi - người kế thừa và hoàn thiện tư tưởng trị nước của các pháp gia tiền bối

NGUYỄN HỮU QUYỀN

Một số giải pháp đổi mới chính sách xã hội đối với đội ngũ giảng viên trong các nhà trường quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

ĐẶNG THỊ MINH PHƯỢNG

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 với việc tập hợp, lãnh đạo đội ngũ trí thức trong đấu tranh giành chính quyền

ĐẶNG MAI ANH

Nghệ thuật trang trí bình phong truyền thống của người Việt

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

Tính tẩu trong nghi lễ Then của người Tày

THÁI VĂN ANH

Tín ngưỡng, tôn giáo và niềm tin tôn giáo ở Việt Nam dưới góc độ tâm lý học

NGUYỄN TRỌNG HIẾU

Mặc cảm trong một số truyện ngắn của các nhà văn nữ Việt Nam đương đại

 

DƯƠNG THỊ DUNG

Địa danh Ba Đình và cuộc khởi nghĩa cùng tên trong văn học dân gian Thanh Hóa

THÔNG TIN

BÍCH HẠNH

Kế hoạch hành động năm 2015 - Học viện Khoa học xã hội

 

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH MINH

Research on human right education in Vietnam and issues for future research

NGUYEN CONG DAI

Contracts with defined forms and the protection of consumer’s rights

NGUYEN THAI CUONG

The 2005 revised pharmaceutical law: Communal health protection in national pharmaceutical policy making and developing the Law of communal health

DANG TRAN THANH NGOC

Lawyer’s justification at the general court

NGUYEN TIEN THUC

Factors influencing tax compliance of enterprises in Ho Chi Minh city

TRAN SY PHAN

On the construction and development of the Vietnamese person nowadays

NGUYEN HUU PHUOC

Han Phi – the successor and completer of governing philosophy by preceding law makers

NGUYEN HUU QUYEN

Solutions to innovation in social policy for lecturers in military schools in Vietnam nowadays

HUMANITIES

DANG THI MINH PHUONG

The 1943 Vietnamese Cultural Outline in assembling and leading intellectuals during wartime

DANG MAI ANH

The art of Vietnamese traditional panel screen decoration

NGUYEN THI THANH THAO

Tinh tau instrument in Then ritual of ethnic Tay

THAI VAN ANH

Ritual, religion and religious belief in Vietnam from a psychological perspective

NGUYEN TRONG HIEU

Self-inhibition in contemporary short stories by Vietnamese female writers

DUONG THI DUNG

Ba Dinh and the Ba Dinh revolution in Thanh Hoa folk literature

information

BICH HANH

Action Plan 2015 - Academy of Social Sciences

 

 

 

Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh xem tại đây

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1913
Hôm nay : 4114
Tháng hiện tại : 158009
Tổng lượt truy cập : 13302681