Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014

Mục lục tạp chí số 7 năm 2014

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2277

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

 

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Về giá trị học pháp luật

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Dân chủ dưới tác động của công nghệ thông tin hiện đại - nhìn từ góc độ triết học

TRẦN VIỆT THẮNG

Vai trò của Nho giáo trong giáo dục, khoa cử và đào tạo nhân tài dưới thời Lê Thánh Tông

NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN

Giáo dục lý luận Mác - Lênin cho sinh viên các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Những lợi ích và thách thức khi áp dụng mô hình hợp tác công - tư để phát triển điện gió tại Việt Nam

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN MINH TUẤN

Giá trị và ý nghĩa của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

NGUYỄN MẠNH HOÀNG

Bút pháp thơ nôm của các chúa Trịnh

TRẦN THỊ HỒNG LIỄU

Sự gặp gỡ giữa Nguyễn Tuân và Bồ Tùng Linh- tâm sự của hai tác giả qua thế giới huyền ảo, siêu thực

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

Tính kịch trong cốt truyện của truyện ngắn A.Chekhov

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

PHẠM THANH HẰNG

Bàn về ảnh hưởng của Phật giáo đối với “văn hóa dân tục” Trung Quốc

THÔNG TIN

VŨ MẠNH TOÀN

Hội thảo: Xây dựng các Tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế

PHÒNG BIÊN TẬP

 – TRỊ SỰ

Hội thảo: Đổi mới hoạt động Thông tin – Thư viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

On the implications of law study

NGUYEN THI LAN HUONG

Democracy under the influence of modern technology - from a philosophical perspective

TRAN VIET THANG

The role of Confucianism in education, examination and human resource training in Le Thanh Tong Dynasty

NGUYEN THI BACH VAN

Max-Lenin education for students in the Mekong delta: Situation and problems

NGUYEN HUNG CUONG

Benefits and challenges of application of the public-private sector cooperation in developing wind energy in Vietnam

HUMANITIES

NGUYEN MINH TUAN

Implications of Ho Chi Minh's ideology in industrialization and modernization in Vietnam nowadays

NGUYEN MANH HOANG

The art of Vietnamese Nom poetry by Trinh emperors

TRAN THI HONG LIEU

The covergence of writings by Nguyen Tuan and Bo Tung Linh: self-expression of the writers through a surreal world

NGUYEN THI QUYNH TRANG

Dramatics in short stories by A. Chekhov

INTERNATIONAL RESEARCH

PHAM THANH HANG

Discussing the influence of Buddhism on "folk culture" China

information

VU MANH TOAN

Conference on "Developing social sciences journals based on international standards"

PHONG BIEN TAP

– TRI SU

Conference on "Rennovations in library activities at the Vietnam Academy of Social Sciences"

 

Tóm tắt tiếng Việt xem tại đây

Tóm tắt tiếng Anh xem tại đây

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 174
Hôm nay : 3145
Tháng hiện tại : 83471
Tổng lượt truy cập : 13034073