Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024

Mục lục tạp chí số 2 năm 2024

Cập nhật: 22/04/2024

Lượt xem: 745

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG

Bảo vệ quyền con người của người bị buộc tội từ thực tiễn xét xử các vụ án hình sự sơ thẩm ở Việt Nam hiện nay

TÀO THỊ QUYÊN

TRẦN THỊ CẨM TÚ

Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NGUYỀN TÙNG BẢO THANH

Giải pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh hàng không tại các cảng hàng không, sân bay

LÊ HUỲNH QUANG

Nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

HỒ MINH KHÁNH

Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển giao công nghệ ở Việt Nam hiện nay

ĐÀO THU HÀ

Hợp đồng mua bán căn hộ du lịch và những vấn đề cần được điều chỉnh bằng quy định pháp luật đặc thù

TẠ THỊ THÙY TRANG

Một số vấn đề pháp lý về công khai thông tin môi trường của doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay

VŨ THỊ TUYẾT

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm tham nhũng của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay

ĐỖ HỮU CHIẾN

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo phương thức trực tuyến: Một số khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam

TRẦN DANH PHÚC

Tội đánh bạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:
Tình hình, nguyên nhân và các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa

ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

Vai trò của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong xây dựng chính sách

NGUYỄN VĂN KẾ

Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng chính sách dân tộc

NGUYỄN HỮU THẠNH

Triển khai chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

LÊ THÙY LINH

Trần Danh Án - trung thần nhà hậu Lê

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN TRONG TRUONG

Protecting human rights of the accused from the reality of the first trial of criminal cases in Vietnam nowadays

TAO THI QUYEN

TRAN THI CAM TU

Perfect the mechanism to protect the Constitution in the spirit of the 13th National Congress of the Party

NGUYEN TUNG BAO THANH

Solutions to enhance the effectiveness of aviation security assurance at airports.

LE HUYNH QUANG

Enhance the efficiency of sanctioning administrative violations in the civil aviation sector.

HO MINH KHANH

 

Law completion towards technology transferrence contracts in Vietnam currently

DAO THU HA

The sale and purchase contract for condotels and need for adjustment through special legal provisions.

TA THI THUY TRANG

Some legal issues about environmental information disclosure of enterprises in Vietnam currently

VU THI TUYET

Improving efficiency in deterring corruption criminals in police forces in current situations

DO HUU CHIEN

Solving conflicts using virtual commercial arbitration: recommendations for enterprises in Vietnam

TRAN DANH PHUC

Criminal Gambling in Ho Chi Minh City: Situation, Causes, And Solutions to Enhance Prevention Effectiveness.

DANG THI PHUONG

Roles of Vietnam Academy of Social Sciences in policy development.

NGUYEN VAN KE

Enhancing the role of the Vietnam national front and political-social organizations in developing ethnic policies.

NGUYEN HUU THANH

Implementation of childcare and protection policies in Thu Dau Mot city, Binh Duong province

HUMANE SCIENCES

LE THUY LINH

Tran Danh An - The loyal minister of the Le dynasty

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t2.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 81
Hôm nay : 4792
Tháng hiện tại : 185012
Tổng lượt truy cập : 12922796