Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023

Mục lục tạp chí số 12 năm 2023

Cập nhật: 26/02/2024

Lượt xem: 1780

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

PHẠM THẾ LỰC

Một số vấn đề đặt ra trong quản trị xung đột xã hội ở Việt Nam hiện nay

ĐỖ NGỌC NGA

LÊ THỊ TUYẾT HÀ

Quản trị công ty cổ phẩn theo Luật Doanh nghiệp năm 2020: Một số vấn đề pháp lý và kiến nghị

TRẦN MINH CHIẾN

Vi phạm trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - kinh nghiệm cho Việt Nam

NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG

Bàn về giá trị chứng cứ của dữ liệu điện tử trong điều tra tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia

VŨ MINH GIÁM

NGUYỄN THỊ MINH

Định hướng, chiến lược xây dựng Học viện toà án thông minh

NGUYỄN NHƯ HÀ

HOÀNG VIỆT HÀ

Thu hút đầu tư nước ngoài thông qua ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước thách thức từ cam kết thuế tối thiểu toàn cầu

LÊ VĂN GẤM

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với cơ sở cai nghiện ma túy hiện nay

NGUYỄN NĂNG QUANG

Giải quyết tranh chấp lao động  của hòa giải viên lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019

NGUYỄN MẠNH THẮNG

Thực hiện dân chủ trực tiếp ở cơ sở của Việt Nam hiện nay

TRẦN DANH PHÚC

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân trong phòng ngừa tình hình tội đánh bạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

LÊ MINH THẢO

Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

NGUYỄN HỮU THẠNH

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước tác động của mạng Internet hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

VŨ THỊ TRANG

Thú chơi địa lan trong văn chương (khảo sát Hương cuội của Nguyễn Tuân và Hương tết của Dương Duy Ngữ)

Tạp chí Nhân lực KHXH

Tổng Mục lục năm 2023

SOCIAL SCIENCES

PHAM THE LUC

Some issues in social conflict management in Vietnam today

DO NGOC NGA

LE THI TUYET HA

Some recommendations related to governance issues joint stock company under the enterprises law 2020

TRAN MINH CHIEN

Anticipatory non - performance under the United Nations convention on contracts for the international sale of goods - experience for Vietnam

NGUYEN TIEN PHUONG

Discussing the evidentiary value of electronic data in investigating cybercrime and National security breaches

VU MINH GIAM

NGUYEN THI MINH

Orientation, strategy for building an intelligent Vietnam Court Academy

NGUYEN NHU HA

HOANG VIET HA

Attracting foreign investment through corporate income tax incentives despite the challenges of Global Minimum Tax commitments

LE VAN GAM

Determinants on the state management for drug addiction facilities at present

NGUYEN NANG QUANG

Resolving labor disputes by labor conciliators under the 2019 Labor Code

NGUYEN MANH THANG

Implementing direct democracy at the grassroots level in Vietnam today

TRAN DANH PHUC

Public awareness, education, and mobilization in preventing gambling crimes in Ho Chi Minh city: current situation and solutions

LE MINH THAO

Current situation and solutions to enhance state management of environmental protection in industrial clusters in Hai Duong province

NGUYEN HUU THANH

Strengthen the protection of children against the impact of the internet today

HUMANE SCIENCES

VU THI TRANG

The hobby of collecting orchids in literature (a study of "Huong cuoi" by Nguyen Tuan and "Huong tet" by Duong Duy Ngu)

 

GENERAL TABLE OF CONTENT

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t12.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 82
Hôm nay : 4843
Tháng hiện tại : 185063
Tổng lượt truy cập : 12922847