Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023

Mục lục tạp chí số 7 năm 2023

Cập nhật: 04/12/2023

Lượt xem: 948

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ NGA

Biện pháp bảo toàn tài sản trong pháp luật phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

PHẠM ĐỨC CHÍNH

Hoàn thiện pháp luật về xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sau dịch Covid - 19

TRẦN THỊ THANH HẰNG

Phương hướng hoàn thiện lý luận về chức năng bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

Quy định pháp luật Hàn Quốc về quấy rối tình dục tại nơi làm việc và một số gợi mở cho Việt Nam

TRẦN XUÂN THIÊN AN

Một số hạn chế và kiến nghị trong quy định của pháp luật hình sự về các tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em

TRẦN ĐỨC THÀNH

VƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo quy định của pháp luật

HOÀNG THỊ HẢI YẾN

Thực trạng quy định pháp luật về thẩm quyền của tòa án nhân dân trong việc xác định cha, mẹ, con

ĐẬU CÔNG HIỆP

Sự tiệm tiến trong chính sách can thiệp vào nền kinh tế của nhà nước Việt Nam sau Đổi mới đến nay

NGUYỄN VINH HƯNG

Trách nhiệm vô hạn, trách nhiệm hữu hạn và cơ chế áp dụng phù hợp với môi trường thương mại Việt Nam

PHẠM THỊ HỒNG MỴ

Pháp luật về cho thuê lại lao động: Thực trạng và giải pháp

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong phòng ngừa tình hình tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

LÊ VĂN GẤM

Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy trong giai đoạn hiện nay

NGUYỄN NHẬT KHANH

Phế truất nguyên thủ quốc gia ở một số nước

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NGUYỄN MINH CA

Tính hiện thực trong tiểu thuyết Thế giới xô lệch của nhà văn Bích Ngân

KHOA HỌC NHÂN VĂN

ĐẶNG MINH NGỌC

Vai trò trong gia đình của phụ nữ Tày, Nùng di cư lao động ở xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN THI NGA

Asset preservation measures in current corporate bankruptcy law in Vietnam

PHAM DUC CHINH

Completing the law on exit and residence of foreigners in vietnam after the Covid-19 epidemic

TRAN THI THANH HANG

Directions for completing the theory of the defense function in current Vietnamese criminal proceedings

TRAN THI HUYEN TRANG

Korean legal regulations on sexual harassment in the workplace and some suggestions for Vietnam

TRAN XUAN THIEN AN

Some limitations in the Regulations of Vietnamese Criminal Law on Crimes of Sexual Offenses against Children and Some Recommendations

TRAN DUC THANH

VUONG THI THUY DUONG

On the Unilateral Termination Right of Employment Contracts of Workers under the Provisions of the Law

HOANG THI HAI YEN

Current regulations of law regarding the jurisdiction of the People's Court in  the determination of paternity, maternity, and child relationship

DAU CONG HIEP

The gradual progress in the economic intervention policy of the State of Vietnam since the Renovation era

NGUYEN VINH HUNG

Legal nature of infinite liability and limited liability and the appropriate application mechanism in Vietnam's commercial environment

PHAM THI HONG MY

Law on labor rental: current situation and solutions

NGUYEN THI THANH THUY

Training high quality human resourcces in the prevention of violations of regulations on fire prevention and fighting

LE VAN GAM

State management of drug rehabilitation at the present period

NGUYEN NHAT KHANH

Removal of the head of nation in some countries

research - exchange

NGUYEN MINH CA

Realism in the World of Disparity Novel (The gioi xo lech) by Writer Bich Ngan

HUMANE SCIENCES

DANG MINH NGOC

Changing Roles within the Families of Tay and Nung Women Engaged in Cross-border Labor Migration in Bao Lam Commune, Cao Loc District, Lang Son Province

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t7.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 299
Hôm nay : 3657
Tháng hiện tại : 83983
Tổng lượt truy cập : 13034585