Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023

Mục lục tạp chí số 5 năm 2023

Cập nhật: 08/01/2024

Lượt xem: 332

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

 

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ SỸ SƠN

Những nội dung cần được tăng cường nghiên cứu trong tội phạm học

PHẠM THỊ HUYỀN SANG

Một số quy định pháp luật Việt Nam hiện nay nhằm hạn chế tình trạng bất cân xứng thông tin khi giao kết hợp đồng

ĐỖ VĂN CHIẾN

TÀO THỊ QUYÊN

Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt: Những hạn chế, vướng mắc và hướng hoàn thiện

TRẦN THỊ THÚY AN

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

LÃ TRƯỜNG ANH

Một số giải pháp phát huy trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay

HÀ THỊ HỒNG THẮM

Về quyết định hình phạt đối với tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn xét xử tại Thành phố Hồ Chí Minh

VŨ THỊ HƯƠNG

NGUYỄN SƠN HÀ

Pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp đầu tư có yếu tố nước ngoài

NGUYỄN THỊ THANH TÚ

HÀ THỊ HOA PHƯỢNG

Pháp luật ngân sách và lao động Việt Nam hướng đến bình đẳng giới trong thời kỳ ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19

HOÀNG HỒNG HIỆP

Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

LÊ THỊ DUNG

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

PHÙNG THANH THẢO

Ảnh hưởng của phương pháp dạy học đến sự thích ứng với môi trường học tập của sinh viên

ĐOÀN THỊ QUẢNG

Bất ổn nguồn nước sông Mekong đối với sự phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long

KHOA HỌC NHÂN VĂN

LÊ THỊ HÒA

Thành tựu hợp tác văn hóa - nghệ thuật giữa Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2022 và triển vọng

HOÀNG THỊ THU GIANG

Hình tượng kẻ tha hóa trong truyện ngắn ngoại biên giai đoạn 1945 - 1975 nhìn từ góc độ lý thuyết diễn ngôn

SOCIAL SCIENCES

HO SY SON

Contents that need to be enhancing research in criminology

PHAM THI HUYEN SANG

Some legal provisions of vietnam currently to limit the information asymmetry when signing contracts.

DO VAN CHIEN

TAO THI QUYEN

Special procedures for investigation measures: limitations, differents and solutions

TRAN THI THUY AN

Penalties for small administrative violationsin market management from practiceho chi minh city

LA TRUONG ANH

Some solutions to promote the responsibilities of social organizations in protection of rights of consumers in Vietnam today english learning

HA THI HONG THAM

Decision on penalties for scams to appropriate property from practice training in Ho Chi Minh city

VU THI HUONG

NGUYEN SON HA

Vietnam law on the resolution of investment disputes with foreign elements

NGUYEN THI THANH TU

HA THI HAO PHUONG

Vietnam law on budget and labor aim toward gender equality during the Covid-19 Pandemic

HOANG HONG HIEP

Analyzing the business efficiency of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company

LE THI DUNG

The factors affecting the effectiveness of foreign investors' capital contribution and stock purchase in Vietnam at present

PHUNG THANH THAO

The impact of teaching methods on students’ adaptation to the learning environment: A study of the Hanoi Procuratorate university.

DOAN THI QUANG

Insecurity of Water Resources in the Mekong River and Sustainable Development of the Mekong Delta

HUMANE SCIENCES

LE THI HOA

Achievements of cultural - art cooperation between Vietnam - Laos from 2012 to 2022 and prospects

 

HOANG THI THU GIANG

The character image of those who have gone astray in periphery short stories during the period of 1945 – 1975 – Viewed from the theoretical perspective of discourse analysis.

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t5.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1837
Hôm nay : 3687
Tháng hiện tại : 157582
Tổng lượt truy cập : 13302254