Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023

Mục lục tạp chí số 2 năm 2023

Cập nhật: 27/03/2023

Lượt xem: 2217

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

PHẠM ĐÌNH THANH

Các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt tài sản - khía cạnh lý luận, quy định của pháp luật và hướng hoàn thiện

NGUYỄN MẠNH THẮNG

Hoàn thiện Luật Doanh nghiệp 2020 theo hướng mở rộng các hình thức công ty

DƯƠNG VĂN MINH

KHÚC THỊ TRANG NHUNG

Pháp luật về việc làm cho lao động nông thôn ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp hoàn thiện

ĐỖ THỊ ÁNH HỒNG

Các biện pháp hình sự phi hình phạt theo luật hình sự Đức và luật hình sự Việt Nam dưới góc độ so sánh

HOÀNG NGỌC HẢI

Hạn chế của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và kiến nghị hoàn thiện

VŨ THỊ PHƯƠNG GIANG

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đỗi với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính ở Việt Nam hiện nay

PHẠM TUẤN ANH

PHẠM MẠNH HÙNG

 Giải pháp đổi mới cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới

BÙI THI THU HIỀN

Những mâu thuẫn của giáo dục đại học Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế

LÊ VĂN CHƯƠNG

Về chính sách huy động doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở nước ta

LÊ HỮU ĐẠT

Tính minh bạch trong quyết định quản lý hành chính nhà nước

MAI XUÂN TRƯỜNG

Chất lượng đội ngũ công chức cơ quan hành chính thành phố Hà Nội trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia

TRẦN THỊ HẢI YẾN

NGUYỄN MINH CHÂU

Lồng ghép chính sách hòa nhập người khuyết tật trong phát triển bền vững của người Việt Nam hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRÌNH NĂNG CHUNG

Hang Phia Vài (Tuyên Quang) - di tích hòa bình tiêu biểu ở miền núi Đông Bắc Việt Nam

LÊ VĂN TẤN

NGUYỄN THANH LOAN

Đặc điểm cấu tạo và nội dung ngữ nghĩa của thành ngữ trong tiểu thuyết Người thợ mộc và tấm ván thiên (Ma Văn Kháng) và Gã tép riu (Nguyễn Bắc Sơn)

HOÀNG THỊ PHƯƠNG LOAN

Vai trò của cặp chức năng “sự cấm kị” và “sự vi phạm cấm kị” với cốt truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam

SOCIAL SCIENCES

PHAM DINH THANH

Crimes of infringing on property which are property appropriation - Theoretical aspect, legal provisions and directions to complete

NGUYEN MANH THANG

Completing the Enterprise Law 2020 in the direction of expanding company forms

DUONG VAN MINH

KHUC THI TRANG NHUNG

Current law on employment for rural workers in Vietnam and some solutions

DO THI ANH HONG

 Comparition of non - punitive criminal measures between German and Vietnamese criminal law

HOANG NGOC HAI

Limitations of the law handling administrative violations in the field of tourism and recommendations for improvement

VU THI PHUONG GIANG

Protecting intellectual property rights to trademarks by administrative measures in Vietnam today

PHAM TUAN ANH

PHAM MANH HUNG

Solutions to innovate the selection and appointment mechanism to improve the quality of the staff meeting the development requirements in the new context

BUI THI THU HIEN

Contradictions of Vietnamese higher education in the process of innovation and international integration

LE VAN CHUONG

Regarding the policy of mobilizing enterprises to participate in vocational education activities in our country

LE HUU DAT

Transparency in state administrative decisions

MAI XUAN TRUONG

 The quality of civil servants in Hanoi's administrative agencies in the context of national digital transformation

TRAN THI HAI YEN

NGUYEN MINH CHAU

Integrating policies on inclusion of people with disabilities in sustainable development of Vietnam today

HUMANE SCIENCES

TRINH NANG CHUNG

 

Phia Vai Cave (Tuyen Quang) - A typical historical site of Hoa Binh in the North mountainous areas of Vietnam

LE VAN TAN

NGUYEN THANH LOAN

 Structural features and semantic content of idioms in novel “The capenter and the coffin lid” (Ma Van Khang) and “The little guy” (Nguyen Bac Son)

HOANG THI PHUONG LOAN

The role of functional pair “taboo” and “violation of taboo” in the plot of Vietnamese magical fairy tale

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t2_2023.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 89
Hôm nay : 4225
Tháng hiện tại : 126991
Tổng lượt truy cập : 12864775