Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022

Mục lục tạp chí số 12 năm 2022

Cập nhật: 20/12/2022

Lượt xem: 2089

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

VŨ MẠNH TOÀN

Quan niệm của J. Locke về trạng thái tự nhiên của con người

NGUYỄN THANH BÌNH

NGUYỄN MINH TUẤN

Tư tưởng của Lênin về giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho thanh niên trong tác phẩm “Nhiệm vụ của đoàn thanh niên”

NGUYỄN THANH LÝ

PHAN THỊ THANH THỦY

Các yêu cầu trong cải cách pháp luật tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và dự báo

TRẦN THỊ THÚY AN

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường: Thực trạng và giải pháp

NGUYỄN LÊ TRỌNG TÂM

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

TRẦN NGỌC MINH

Hoàn thiện pháp luật về biện pháp thu thập chứng cứ thực hiện chức năng buộc tội trong khởi tố, điều tra vụ án hình sự

LÊ XUÂN TÙNG

Bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi - thực tiễn thế giới và gợi mở đối với Việt Nam

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Bàn về cấu trúc tâm lý trong hoạt động bào chữa của luật sư đối với các vụ án hình sự về tham nhũng

NGUYỄN TIẾN HƯNG

Thực tiễn thi hành pháp luật về quản lý và sử dụng đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

PHẠM THỊ LIÊN

Đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương và những vấn đề đặt ra

NGUYỄN QUẾ DIỆU

Nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay

LÊ MINH TUẤN ANH

Phong trào vận động Nhân dân hiến đất mở rộng hẻm tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

NGUYỄN THỊ MINH HIỀN

VŨ MỘNG ĐÓA

LÊ BÁ CHU

Hỗ trợ tâm lý - xã hội cho trẻ bị mất cha mẹ tại cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Lâm Đồng: Cơ sở lý luận và thực tiễn

VU MANH TOAN

The viewpoint of J.Locke about the state of human nature

NGUYEN THANH BINH

NGUYEN MINH TUAN

Lenin’s thought on communist education for young people in “The task of young leagues”

NGUYEN THANH LY

PHAN THI THANH THUY

Requirements in reforming civil procedure law in Vietnam today

NGUYEN THI THANH BINH

Actual situation of crimes against economic management order in the field of production, business and commerce in Ho Chi Minh City and forecast

TRAN THI THUY AN

Handling administrative violations in the field of market management:situation and solutions

NGUYEN LE TRONG TAM

Improving the efficiency of state management of youth work in Ho Chi Minh City in the current period

TRAN NGOC MINH

Completing the law on measures to collect evidence to perform the function of accusing in prosecuting and investigating criminal cases.

LE XUAN TUNG

Ensuring the right to health care of the elderly - a reality in the world and a suggestion for Vietnam

NGUYEN THI HUYEN TRANG

Discuss the psychological structure in the defense activities of lawyers for criminal cases of corruption

NGUYEN TIEN HUNG

Practical implementation of the law on the management and use of protective forest.

PHAM THI LIEN

Renovating the organization and operation of local government and the issues raised

 

NGUYEN QUE DIEU

Improving the quality of teaching and learning political thoery subjects in universities and colleges today.

LE MINH TUAN ANH

The movement to mobilize people donating land to widen the alley in Ho Chi Minh city: current situation and solutions

NGUYEN THI MINH HIEN

VU MONG DOA

LE BA CHU

Psycho-social support for children who have lost their parents at social assistance facilities in Lam Dong province: theoretical and practical basis

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t12.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 269
Hôm nay : 3661
Tháng hiện tại : 83987
Tổng lượt truy cập : 13034589