Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022

Mục lục tạp chí số 11 năm 2022

Cập nhật: 05/12/2022

Lượt xem: 1810

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ VIỆT HẠNH

KỀU QUỲNH ANH

NGUYỄN THỊ HOÀI

Về phương thức triển khai đề tài thực hiện chính sách công

TRẦN THỊ BÍCH HUỆ

TRỊNH XUÂN THẮNG

Về niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

HOÀNG THỊ HẢI YẾN

HỒ THỊ HẢI

Bàn về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của ủy ban nhân dân theo Luật Đất đai năm 2013

ĐỖ VĂN CHIẾN

TRẦN THỊ LAN ANH

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp: Những hạn chế, vướng mắc và hướng hoàn thiện

NGUYỄN ANH HOÀNG

Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam - thực trạng và hướng hoàn thiện

PHAN THỊ LUYỆN

Về quyền quyết định số con của vợ chồng trong quy định pháp luật Việt Nam

TRẦN THỊ NGUYỆT

Sự khác nhau giữa định giá hủy diệt với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và triển vọng áp dụng tại Việt Nam

TRẦN THỊ MAI PHƯỚC

Về “phi tập trung”, “phân cấp quản lý” hay “phân quyền” ở Việt Nam

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

Việt Nam với việc gia nhập công ước của tổ chức lao động quốc tế về chấm dứt bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc (số 190)

TRẦN ANH SƠN

Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logictics Việt Nam

PHẠM THÁI LINH NGỌC

Về chính sách tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

LÃ VĂN XỰ

Ý thức công dân của thanh niên Hà Nội trong thực hiện nghĩa vụ quân sự hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

ĐOÀN THỊ CẢNH

Sinh thái học chính trị và vấn đề sinh kế của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

PHẠM MINH PHÚC

Thúc đẩy biên soạn, xuất bản các ấn phẩm về đề tài lịch sử: Góc nhìn từ Nhà xuất bản Khoa học xã hội

MAI XUÂN TRƯỜNG

Về đề án vị trí việc làm tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

 

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ VIỆT HẠNH

KỀU QUỲNH ANH

NGUYỄN THỊ HOÀI

Về phương thức triển khai đề tài thực hiện chính sách công

TRẦN THỊ BÍCH HUỆ

TRỊNH XUÂN THẮNG

Về niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

HOÀNG THỊ HẢI YẾN

HỒ THỊ HẢI

Bàn về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của ủy ban nhân dân theo Luật Đất đai năm 2013

ĐỖ VĂN CHIẾN

TRẦN THỊ LAN ANH

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp: Những hạn chế, vướng mắc và hướng hoàn thiện

NGUYỄN ANH HOÀNG

Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam - thực trạng và hướng hoàn thiện

PHAN THỊ LUYỆN

Về quyền quyết định số con của vợ chồng trong quy định pháp luật Việt Nam

TRẦN THỊ NGUYỆT

Sự khác nhau giữa định giá hủy diệt với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và triển vọng áp dụng tại Việt Nam

TRẦN THỊ MAI PHƯỚC

Về “phi tập trung”, “phân cấp quản lý” hay “phân quyền” ở Việt Nam

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

Việt Nam với việc gia nhập công ước của tổ chức lao động quốc tế về chấm dứt bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc (số 190)

TRẦN ANH SƠN

Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logictics Việt Nam

PHẠM THÁI LINH NGỌC

Về chính sách tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

LÃ VĂN XỰ

Ý thức công dân của thanh niên Hà Nội trong thực hiện nghĩa vụ quân sự hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

ĐOÀN THỊ CẢNH

Sinh thái học chính trị và vấn đề sinh kế của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

PHẠM MINH PHÚC

Thúc đẩy biên soạn, xuất bản các ấn phẩm về đề tài lịch sử: Góc nhìn từ Nhà xuất bản Khoa học xã hội

MAI XUÂN TRƯỜNG

Về đề án vị trí việc làm tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

SOCIAL SCIENCES

HO VIET HANH

KIEU QUYNH ANH

NGUYEN THI HOAI

The method of implementing the topic of public policy implementation

TRAN THI BICH HUE

TRINH XUAN THANG

People’s belief in the leadership of the Communist Party of Vietnam today

HOANG THI HAI YEN

HO THI HAI

Discussing on the authority of People’s Committee to settle land dispute under Land Law 2013

DO VAN CHIEN

TRAN THI LAN ANH

Regulations in Criminal Procedure Code 2015 on personal arresting in emergent cases: limitations, stuck and completing directions.

NGUYEN ANH HOANG

The first- instance trial of criminal cases according to Vietnam’s criminal procedure law – current situation and improving directions

PHAN THI LUYEN

Right to decide the number of children of couple in Vietnam Law

TRAN THI NGUYET

Differences between predatory pricing and restrictive trade agreement  and prospects in Vietnam

TRAN THI MAI PHUOC

“Decentralization”, “decentralization of management” or “Hierarchy” in Vietnam

TRAN THI HUYEN TRANG

Vietnam and its accession to the International Labour Organization’s Convention on Ending Violence and Harassment in the Workplace (190)

TRAN ANH SON

Strategy for training high quality human resources for Vietnam Logistics Industry

PHAM THAI LINH NGOC

Implementation of religion policy in Viet Nam today

LA VAN XU

Civic consciousness of Hanoi youth in performing military service today

HUMANE SCIENCES

DOAN THI CANH

Political ecology and livelihood issues - a case study of the Chinese in Ho Chi Minh City

RESEARCH  - EXCHANGE

PHAM MINH PHUC

Promoting compilation and publishing publications on history topics: Perspectives of Social sciences publishing house

MAI XUAN TRUONG

Working positions project at People’s Committee in Hanoi

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t11.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 360
Hôm nay : 3648
Tháng hiện tại : 83974
Tổng lượt truy cập : 13034576