Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022

Mục lục tạp chí số 8 năm 2022

Cập nhật: 13/10/2022

Lượt xem: 5505

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

Về pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân

LUYỆN THỊ HỒNG NHUNG

Pháp luật về trách nhiệm của chủ dự án đối với kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

DƯƠNG ĐỨC HẢI

Thương nhân kinh doanh và mối quan hệ tiêu dùng giữa thương nhân kinh doanh với người tiêu dùng

TRẦN NGỌC MINH

Chức năng buộc tội trong điều tra vụ án hình sự trong pháp luật của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam

DƯƠNG THỊ XUÂN QUÝ

NGUYỄN THỊ THÙY GIANG

Tình hình tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, những khó khăn vướng mắc trong việc giải quyết các vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và một số giải pháp khắc phục

NGUYỄN VĂN MINH

Các tội xâm phạm trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay: Thực trạng và biện pháp phòng ngừa

BÙI QUANG VIỆT

Thực hiện chính sách phòng cháy chữa cháy tại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

TẠ QUANG NGỌC

Quan điểm của Đảng về dân chủ và thực hiện quy định pháp luật về dân chủ ở nước ta hiện nay

LÊ MINH TUẤN ANH

Xây dựng đô thị thông minh ở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỖ NGỌC TÚ

Hoạt động chất vấn của đại biểu quốc hội ở Việt Nam

TRỊNH THỊ HẰNG

Về bản chất và sự phát triển của khái niệm

NGUYỄN LÊ TRỌNG TÂM

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

DUY THỊ HẢI HƯỜNG

Giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi: Chính sách và thành tựu

NGUYỄN OANH KIỀU

Văn hóa tiêu dùng của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh của xã hội Việt Nam đương đại

PHAN THÙY GIANG

Nghiên cứu vè phục dựng lễ hội ở Việt Nam: Những góc nhìn khác biệt

SOCIAL SCIENCES

DANG THI PHUONG

Laws on certificate of land use right and land-attached assets for households and individuals

LUYEN THI HONG NHUNG

Laws on responsibility of project owners in controlling pollution during mining activities

DUONG DUC HAI

Business trader and the relationship between business trader and consumer

TRAN NGOC MINH

Prosecution function in criminal case investigation in some countries in the world and lessons for Vietnam

DUONG THI XUAN QUY

NGUYEN THI THUY GIANG

Loan-sharking crime in civil transactions, difficulties in dealing with loan-sharking crimes in civil transactions and solutions

NGUYEN VAN MINH

Crimes of infringing upon public order in Hanoi: Situation and prevention

BUI QUANG VIET

Implementing fire prevention and firefighting policy in private houses, shophouses

TA QUANG NGOC

View of the Vietnam Communist Party on democracy and legal implementation of democracy in Vietnam

LE MINH TUAN ANH

Construction of smart city in Ho Chi Minh City

DO NGOC TU

Questioning activity of members of the National Assembly in Vietnam

TRINH THI HANG

About the nature and development of concepts

NGUYEN LE TRONG TAM

State management of youth affairs in the new situation

HUMANE SCIENCES

DUY THI HAI HUONG

Education in ethnic minority and mountainous areas: Policies and achievements

NGUYEN OANH KIEU

Consumer culture of youth in Ho Chi Minh City in context of contemporary Vietnam

PHAN THUY GIANG

Research on festival restoration in Vietnam: Different approaches

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t8.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 365
Hôm nay : 3602
Tháng hiện tại : 83928
Tổng lượt truy cập : 13034530