Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022

Mục lục tạp chí số 9 năm 2022

Cập nhật: 11/10/2022

Lượt xem: 1428

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

PHẠM MINH TUYÊN

Một số vướng mắc trong áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự và kiến nghị khắc phục

HỒ SỸ SƠN

Nhân đạo và pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

LÊ THỊ HỒNG THƠM

HỒ NGỌC HIỂN

Nhận diện một số rủi ro pháp lý trong giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

VÕ KHÁNH MINH

Pháp luật về quyền con người, quyền công dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

NGUYỄN SƠN HÀ

Hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng khu kinh tế

PHẠM ĐỨC CHÍNH

 

Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước đối với người không quốc tịch ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

Quyết định hình phạt trong trường hợp nhiều tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2021

LÊ THỊ DIỆP

Quy định về quyền thu thập chứng cứ của người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam

NGUYỄN NHƯ SƠN

HỒ THỊ DUYÊN

Hoàn thiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay

VŨ TUẤN HƯNG

NGUYỄN XUÂN BẮC

Phát triển nguồn nhân lực công vụ đáp ứng hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và hàm ý cho tỉnh Bình Dương

PHAN THỊ SÔNG THƯƠNG

HỒ THỊ KIM THÙY

Hệ thống cảng biển cho phát triển Logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

BÙI THỊ PHƯƠNG THÙY

Tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THỊ HUYỀN GIANG

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

Công tác xã hội trong trường học ở trung du miền núi Đông Bắc hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRẦN ANH DŨNG

 

Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực hoa tiêu hàng hải ở Việt Nam

NGUYỄN THỊ DUNG

Bước đầu tìm hiểu liên kết lời nói ở một vài ngữ cảnh giao tiếp trong quân đội nhân dân Việt Nam

SOCIAL SCIENCES

PHAM MINH TUYEN

Presumption of innocence in Criminal procedures and recommendations

 

HO SY SON

Humanity and law in the socialist law-governed state of Vietnam

LE THI HONG THOM

HO NGOC HIEN

Identify some legal risks in the contract and implementation of the purchase and sale contract of commercial house in the future and some recommendation to complete the law

VO KHANH MINH

Law on human rights, civil rights in the socialist law-governed state of Vietnam

NGUYEN SON HA

Completing the legal regulations on environmental protect in the period of contructing economic zones

PHAM DUC CHINH

 

Complete law in state management for stateless people in Vietnam

NGUYEN THI HONG HA

Decision on penalties in case of multiple criminals in HaNoi for the period of 2012-2021

LE THI DIEP

Provisions on the rights to collect evidence of professors in criminal procedures in Vietnam

NGUYEN NHU SON

HO THI DUYEN

Complete the law of unemployment insurance in Vietnam

VU TUAN HUNG

NGUYEN XUAN BAC

Development of the resources of officer to meet international intergration, digital transformation and implications for Binh Duong province

PHAN THI SONG THUONG

HO THI KIM THUY

Seaport system for logistics development in the central key economic region

BUI THI PHUONG THUY

Economic growth with culture development, implementation of progress and social justice in Vietnam

NGUYEN THI HUYEN GIANG

NGUYEN DUC CHIEN

The role of social work in school and the demand to use social work services of high school students (Research 2 high school in Bac Giang)

 

HUMANE SCIENCES

TRAN ANH DUNG

 

Some solutions to improve the training of marine pilots in Vietnam

NGUYEN THI DUNG

First step to learning speaking links in some communicative contexts in the Vietnam people’s army

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t9.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 78
Hôm nay : 4130
Tháng hiện tại : 126896
Tổng lượt truy cập : 12864680