Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022

Mục lục tạp chí số 5 năm 2022

Cập nhật: 10/06/2022

Lượt xem: 1839

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

HỒ VIỆT HẠNH

NGUYỄN VŨ QUỲNH ANH

Thực trạng phát triển xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

 

NGUYỄN NGỌC HÀ

Quy định của pháp luật về trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong việc đảm bảo thực hiện quyền bào chữa của người bị buộc tội

 

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Hoàn thiện pháp luật về trình tự, thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

 

NGUYỄN THỊ NGA

Một số hạn chế, bất cập của pháp luật và thi hành pháp luật kinh doanh bất động sản

 

NGUYỄN THỊ THÚY

PHAN TẤN BÌNH

Vai trò quy hoạch đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ

 

TRẦN VIẾT LONG

Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa nhập khẩu ở Việt Nam

 

LÊ KHẮC ĐẠI

Về khái thác hải sản trong vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực

 

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

NGUYỄN THANH THU

Một số cơ hội và thách thức với thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản trong bối cảnh đại dịch Covid - 19

 

HỒ CÔNG ĐỨC

Quy hoạch đô thị nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay

 

PHẠM XUÂN HOÀNG

DƯƠNG THỊ HẬU

Giáo dục lý luận chính trị ở bậc đại học với việc hình thành ý thức trách nhiệm công dân trong bối cảnh hiện nay

 

TRÂN THANH HƯNG

PHAN HÙNG SƠN

NGUYỄN PHAN ANH QUỐC

Sự gắn kết tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh mới

 

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRẦN THỊ NGÂN GIANG

Một số hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra trong ngôi nhà sàn của người Tày ở khu du lịch sinh thái Na Hang

 

LÊ SI NA

Bước đầu nhận diện sự xuất hiện của cảm quan tôn giáo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

 

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

Law in the rule-by-law socialist state of Vietnam

 

 

HO VIET HANH

NGUYEN VU QUYNH ANH

Social development of the key economic zone of the Central region: Case study of Quang Nam and Binh Dinh provinces

 

NGUYEN NGOC HA

Legal provisions on the responsibilities of police force in ensuring the right to defend of the accused

 

NGUYEN VAN CUONG

Solutions to improve legal framework on the procedure of equitization of state-owned enterprises in Vietnam today

 

NGUYEN THI NGA

Limitations in law and law enforcement in real estate business

 

NGUYEN THI THUY

PHAN TAN BINH

The role of planning in improving the quality and efficiency of personnel development

 

TRAN VIET LONG

Solutions to improve the law and legal enforcement regarding intellectual property rights for imported goods in Vietnam

 

LE KHAC ĐAI

Fishing activities in the overlapping waters between Vietnam and other countries in the region

 

NGUYEN ĐUC CHIEN

NGUYEN THANH THU

Opportunities and challenges for Vietnam interns in Japan in the context of COVID-19 pandemic

 

HO CONG ĐUC

Urban planning to respond to climate change in Vietnam today

 

PHAM XUAN HOANG

DUONG THI HAU

Political theory education at the undergraduate level towards forming civil responsibility in the current context

 

TRAN THANH HUNG

PHAN HUNG SON

NGUYEN PHAN ANH QUOC

The connection between vocational education institutions and enterprises in Vietnam in the new context

 

HUMANE SCIENCES

TRAN THI NGAN GIANG

Culture and social activities in the stilt house of ethnic Tay in Na Hang eco-tourism area

 

LE SI NA

Identify the appearance of religious sensitiveness in contemporary Vietnamese novels

 

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t5.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1018
Hôm nay : 2776
Tháng hiện tại : 156671
Tổng lượt truy cập : 13301343