Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022

Mục lục tạp chí số 2 năm 2022

Cập nhật: 23/05/2022

Lượt xem: 1443

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Thực trạng nhân lực ngành Ngoại giao và đào tạo bồi dưỡng phát triển nhân lực ngành Ngoại giao ở nước ta hiện nay

TRẦN HỒNG CA

Hoàn thiện quy định pháp luật về công bố bản án, quyết định của tòa án trong tố tụng hình sự

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Bàn về vai trò của luật sư trong hoạt động bào chữa đối với vụ án hình sự về tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

ĐẶNG TRẦN NGỌC MAI

Quy định về thiến hóa học trong pháp luật của một số quốc gia và đề xuất cho Việt Nam

TRẦN THỊ THÚY AN

Về một số hạn chế của công tác thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

HUỲNH THỊ TRÚC GIANG

NGUYỄN CHÍ HIẾU

Mối quan hệ giữa dẫn độ và quyền được sống của con người ở châu Âu - kinh nghiệm đối với Việt Nam

ĐỖ THỊ THÙY TRANG

Quan điểm của Aristotle về nhà nước

ĐỖ PHƯƠNG ANH

Bảo hiểm xã hội đối với phụ nữ ở nông thôn các tỉnh Bắc Trung bộ - một số vấn đề đặt ra

TRẦN LINH HUÂN

PHẠM THỊ HỒNG TÂM

Thực trạng và giải pháp đảm bảo yêu cầu thực thi bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài

BÙI THỊ HẰNG NGA

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

Việc công nhận quyền tác giả cho trí tuệ nhân tạo đối với tác phẩm nghệ thuật - nhìn nhận dưới góc độ kinh tế

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

Hành lang pháp lý trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện

HOÀNG THỊ QUYÊN

Các dòng dịch chuyển lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu trường hợp Cần Thơ)

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN THỊ QUYẾT

Vai trò của đào tạo nghề đối với sự phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

NGUYỄN HÒA KIM THÁI

Quan hệ xuất khẩu và du lịch của Triều Tiên - Trung Quốc giai đoạn 2017 - 2019 dưới tác động của các lênh trừng phát quốc tế

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN DUC THANG

Status-quo of diplomatic personnel and policies on training diplomatic personnel in Vietnam

TRAN HONG CA

Improve laws on publicity of court judgment and decisions in criminal proceedings

NGUYEN THI HUYEN TRANG

The role of lawyers in defending for criminal cases on corruption in Vietnam

PHAN THI HUONG GIANG

DANG TRAN NGOC MAI

Regulations on chemical castration in some countries and suggestions for Vietnam

TRAN THI THUY AN

Some limitations of administrative inspection and corruption prevention in Vietnam nowadays

HUYNH THI TRUC GIANG

NGUYEN CHI HIEU

The relationship between extradition and human right to survive in Europe: Lessons for Vietnam

DO THI THUY TRANG

Aristotle's view of the state

DO PHUONG ANH

Social insurance for rural women in North Central provinces in Vietnam

TRAN LINH HUAN

PHAM THI HONG TAM

Ensure the enforcement of environmental protection among FDI enterprises

BUI THỊ HANG NGA

NGUYEN THI THUY DUNG

Establishing copyright for artworks by artificial intelligence (AI): From an economic perspective

NGUYEN THI THU SUONG

The legal framework for COVID-19 prevention in Vietnam: Situation and suggestions

HOANG THI QUYEN

The flow of labor changes in the Context of Climate Change in the Mekong River Delta (Can Tho case study)

HUMANE SCIENCES

NGUYEN THI QUYET

The role of vocational training to human resources development in Vietnam nowadays

INTERNATIONAL RESEARCH

NGUYEN HOA KIM THAI

Trade and tourism relationship between North Korean and China in the 2017-2019 period under the impact of international sanctions

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t2.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 145
Hôm nay : 2221
Tháng hiện tại : 82547
Tổng lượt truy cập : 13033149