Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021

Mục lục tạp chí số 11 năm 2021

Cập nhật: 29/11/2021

Lượt xem: 2158

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

CHU THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ THANH HẰNG

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về các trường hợp bắt buộc phải trưng cần giám định

NGUYỄN HỮU CHÍ

Những điểm mới trong pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

HÀ LỆ THỦY

Bàn về biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

NGUYỄN  ĐỨC HÒA

ĐÀO THỊ MINH THẢO

Phát huy vai trò của ý thức xã hội từ kinh nghiệm phòng chống dịch Covid - 19 ở Việt Nam

KHUẤT THỊ THU HIỀN

NGUYỄN PHÚC THIỆN

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc giữ bí mật cá nhân của người lao động

NGUYỄN THỊ HUỆ

Quản lý nhà nước về môi trường để phát triển đô thị bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỖ VĂN TOẢN

Gia tăng nguồn vốn tài chính thông qua hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn (Nghiên cứu từ thực tiễn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN NAM QUỲNH

Xây dựng lý tưởng, niềm tin cho thanh niên quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

NGUYỄN ĐỨC TUYÊN

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ trẻ ở cơ sở hiện nay

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

LƯU THU THỦY

Về mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam

HỒ THỊ HẠNH

Nghiên cứu lỗi chính tả của học sinh trung học phổ thông - thực trạng và giải pháp khắc phục

NGUYỄN THỊ THỦY

Văn hóa ứng xử học đường của sinh viên

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

Tìm hiểu các văn bản thơ Vịnh Nam sử qua tư liệu Hán Nôm

NGUYỄN THỊ NGA

Yếu tố phi lý qua sáng tác của Franz Kafka

NGUYỄN MINH THU

Hannibal Lecter trong “sự im lặng của bầy cừu” từ tác phẩm văn học đến tác phẩm điện ảnh

SOCIAL SCIENCES

CHU THI HUONG

TRAN THI THANH HANG

Provisions of the 2015 Criminal Procedure Code on compulsory cases of solicitation of expert examination

NGUYEN HUU CHI

New regulations in the Ordinance on rending support to people with meritorious services to the revolution in 2020

HA LE THUY

A discussion on compulsory psychiatric treatment for people committing socially dangerous acts

TRAN THI HUYEN TRANG

Vietnamese laws on employee’s unilateral termination of labor contract due to sexual harassment in the workplace

NGUYEN DUC HOA

DAO THI MINH THAO

Promoting the role of social awareness through Covid-19 prevention experiences in Vietnam

KHUAT THI THU HIEN

NGUYEN PHUC THIEN

Corporate responsibility in protecting employee's privacy

NGUYEN THI HUE

State management of environment for sustainable urban development in Ho Chi Minh city

DO VAN TOAN

Increase financial capital through the operation of save and loans groups: From the practice in Duc Trong district, Lam Dong province

HUMANITIES

NGUYEN NAM QUYNH

Building ideals and beliefs for military youth following Ho Chi Minh's ideology

NGUYEN DUC TUYEN

Enhance the quality of political theory training for young cadres at grassroots units

NGUYEN THI PHUONG

LUU THU THUY

A model of cultural value-oriented education for students in Vietnam

HO THI HANH

Spelling errors of high school students: Situation and solutions

NGUYEN THI THUY

Communication culture of university students: A case study of Hanoi University

NGUYEN THI ANH THU

Southern historical poetry through SinoNom materials

NGUYEN THI NGA

Absurdist factor in Franz Kafka’s works

NGUYEN MINH THU

Hannibal Lecter in “The Silence of the Lambs”: From literature to the screen

 

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t11.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 82
Hôm nay : 4115
Tháng hiện tại : 126881
Tổng lượt truy cập : 12864665