Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021

Mục lục tạp chí số 8 năm 2021

Cập nhật: 14/09/2021

Lượt xem: 2535

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam: Tìm kiếm sự hài hòa của cá nhân và nhà nước

PHAN TRUNG HIỀN

NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

Hoàn thiện pháp luật về cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm điểm bắt buộc khi Nhà nước thu hồi đất

PHẠM HOÀNG DŨNG

Thời hạn cân nhắc tham gia bảo hiểm nhân thọ - Kinh nghiệm quy định pháp luật của một số nước trên thế giới

HOÀNG THẢO ANH

NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH

Công nhận hôn nhân đồng tính: Kinh nghiệm lập pháp của Đài Loan

TRẦN MINH CHƯƠNG

Bảo vệ quyền lợi người lao động trong mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Bàn về giao dịch có liên quan đến tài sản chung của vợ chồng ở Việt Nam hiện nay

VŨ MẠNH DŨNG

Vai trò của giáo dục pháp luật trong giáo dục đạo đức ở nước ta hiện nay

ĐỖ THỊ KIM HOA

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa dân tộc

PHẠM THU HÀ

Sự biến đổi ý thức đạo đức của thanh niên dưới tác động của kinh tế thị trường

KHOA HỌC NHÂN VĂN

LÊ VĂN TẤN

Thơ chữ Hán Phan Huy Ích: Thế sự, tổ quốc và thiên nhiên

PHẠM TUẤN ANH

NGUYỄN THỤY THÙY DƯƠNG

Liên văn bản trong tác phẩm hóa thân của Franz Kafka

PHẠM THANH HẰNG

Vài nét về sự hình thành các tôn giáo ở Nhật Bản

PHẠM MINH PHÚC

BÙI THỊ BÍCH LAN

Trang phục truyền thống của các tộc người thiểu số ở tỉnh Hà Giang trong bối cảnh hiện nay

TRẦN THỊ NGÂN GIANG

Nhà sàn của người Tày ở khu du lịch sinh thái Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang - những giá trị văn hóa và phát triển du lịch

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

Vietnam strategy for legal development: in search for harmonious connection between individuals and the state

PHAN TRUNG HIEN

NGUYEN THANH PHUONG

Improving laws on enforcement of compulsory inventory during land acquisition

PHAM HOANG DUNG

Free look period in life insurance policy: Lessons from legal regulation of some countries

HOANG THAO ANH

NGUYEN THI HONG TRINH

Recognizing same-sex marriage: the Taiwanese legislative experience

TRAN MINH CHUONG

Protecting workers’ rights in sharing economy in Vietnam

NGUYEN THI HUONG

Transaction related to common property of husband and wife in Vietnam today

VU MANH DUNG

The role of legal education in ethic education in Vietnam today

DO THI KIM HOA

Ho Chi Minh’s view on nationalism

PHAM THU HA

Ethical consciousness of youth under the impact of the socialist-oriented market economy in Vietnam nowadays

HUMANITIES

LE VAN TAN

Phan Huy Ich’s Chinese poetry: reflection on the era, the nation and nature

PHAM TUAN ANH

NGUYEN THUY THUY DUONG

Intertextuality in The Metamorphosis by Franz Kafka

PHAM THANH HANG

The formation of religions in japan

PHAM MINH PHUC

BUI THI BICH LAN

Traditional costumes of ethnic minorities in Ha Giang province

TRAN THI NGAN GIANG

Stilt house of ethnic Tay in Na Hang eco-tourism park, Tuyen Quang province: Cultural values and tourism development

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t8.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 538
Hôm nay : 1878
Tháng hiện tại : 155773
Tổng lượt truy cập : 13300445