Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021

Mục lục tạp chí số 7 năm 2021

Cập nhật: 30/07/2021

Lượt xem: 2519

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ SỸ SƠN

Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm: Khái niệm, bản chất và các mối liên hệ

ĐINH VĂN TUẤN

Thực trạng pháp luật và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao trong giao thông đường bộ ở Việt Nam

ĐÀO THỊ THU HƯỜNG

Áp dụng các biện pháp hòa bình vào giải quyết tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

ĐÀO NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN

Pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: Thực trạng và khả năng áp dụng trong thực tiễn

NGUYỄN THU TRANG

Thúc đẩy và bảo vệ quyền làm việc của người khuyết tật theo pháp luật Việt Nam hiện nay

HỒ THỊ NGA

Mô hình chính quyền đô thị ở một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm, giải pháp hoàn thiện chính quyền đô thị ở Việt Nam

BÙI THỊ THUẬN ÁNH

Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin về đất đai gia tăng sự thụ hưởng lợi ích vật chất, tạo cơ chế kiểm soát tham nhũng

ĐỖ VĂN TOẢN

NGUYỄN ĐÌNH NGHIỆP

NGÔ VĂN HUẤN

Nâng cao năng lực các thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn  thông qua hoạt động tài chính vi mô 

TRẦN MINH ĐỨC

Quản lý nhà nước về phát triển nhân lực ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THỊ TÙNG LÂM

Hoàn thiện những năng lực cần thiết cho giảng viên đại học đáp ứng giáo dục 4.0

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ THANH NHÃ

NGUYỄN TRÍ CÔNG

CAO THỊ ANH SAO

Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Hà Nội

KHOA HỌC NHÂN VĂN

HOÀNG THỊ NGÂN

ĐẶNG THỊ HƯỜNG

HOÀNG THÙY DƯƠNG

Giáo dục văn hóa công sở cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị cấp huyện ở Việt Nam

NGUYỄN THỊ LAN ANH

Ẩn dụ ý niệm về CON NGƯỜI trong truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao

TRẦN THỊ NGỌC MAI

Xu hướng phát triển của từ ngoại lai trong tiếng Hán hiện đại

SOCIAL SCIENCES

HO SY SON

Causes and conditions of crime: Concept, features and relationships

DINH VAN TUAN

Contemporary legal framework for Build-Operate-Transfer contract in road construction in Vietnam and legal solutions

DAO THI THU HUONG

Implementing peaceful means to resolve disputes in the East Sea

DAO NGUYEN HUONG DUYEN

Laws on environmental protection fee for wastewater: Situation and applicability 

NGUYEN THU TRANG

Promoting and protecting the right to work of disabled people according to Vietnamese laws

HO THI NGA

Urban governance model in some countries in the world and recommendations for Vietnam

BUI THI THUAN ANH

Ensuring the right to access information about properties: Towards promoting material benefits and preventing corruption

DO VAN TOAN

NGUYEN DINH NGHIEP

NGO VAN HUAN

 

Improving capacity of members of the savings and loans groups through microfinance activities: Research in Duc Trong district, Lam Dong province

TRAN MINH DUC

State management of human development in Vietnam today

NGUYEN THI TUNG LAM

Necessary competencies of university lecturers in Education 4.0

 

NGUYEN THI TUYET MAI

NGUYEN THI THANH NHA

NGUYEN TRI CONG

CAO THI ANH SAO

 

Quality of life of hemodialysis patients in Hanoi

 

HUMANITIES

HOANG THI NGAN

DANG THI HUONG

HOANG THUY DUONG

 

Office culture education for customers and civilities In district level political system in Vietnam

 

NGUYEN THI LAN ANH

Conceptual metaphors about “human” in Chi Pheo short story by Nam Cao

TRAN THI NGOC MAI

Development trend of loanwords in modern Chinese language

 

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t7.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 77
Hôm nay : 4067
Tháng hiện tại : 126833
Tổng lượt truy cập : 12864617