Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021

Mục lục tạp chí số 6 năm 2021

Cập nhật: 21/07/2021

Lượt xem: 2071

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

VŨ QUANG

Quyền tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp trong pháp luật Việt Nam

TĂNG THỊ DIỆU PHƯƠNG

Hòa giải tại tòa án - một số vấn đề cần trao đổi

NGUYỄN ANH HOÀNG

Bảo đảm quyền con người của bị cáo trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

LÊ LAN ANH

HỒ NGỌC HIỂN

Một số giải pháp pháp lý cho Việt Nam trong ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá của Hoa Kỳ

PHAN THỊ LAM HỒNG

Tăng cường thiết chế bảo vệ quyền người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước - thực trạng và kiến nghị

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Một số kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý cho căn hộ khách sạn

LÊ XUÂN TÙNG

Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Âu về điều chỉnh pháp luật đối với mô hình kinh tế chia sẻ và bài học tham khảo cho Việt Nam

NGHIÊM XUÂN DŨNG

Xây dựng mô hình quản lý dữ liệu số trong tố tụng hình sự Việt Nam đáp ứng kỷ nguyên 4.0 - Tiềm năng và thách thức

VŨ THỊ THANH NGA

Giải pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ngành công tác xã hội theo tiếp cận chuẩn đầu ra

NGUYỄN THỊ QUYẾT

Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện khát vọng dân tộc hùng cường, hạnh phúc

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN DUY QUỲNH

Một cách tiếp cận nghiên cứu văn hóa chính trị

CHÂU THƯỢC LINH

So sánh đối chiếu vài nét dị biệt giữa chữ Hán trong tiếng Trung và tiếng Nhật

NGUYỄN VĂN THƯỞNG

Chế độ khảo khóa quan lại trong các triều đại phong kiến Việt Nam và những giá trị tham khảo đối với công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay

SOCIAL SCIENCES

VU QUANG

Freedom to choose business entity in Vietnamese laws

 

TANG THI DIEU PHUONG

Mediation at court

 

NGUYEN ANH HOANG

Protecting human rights of the accused in the first instance trial of criminal cases

LE LAN ANH

HO NGOC HIEN

Legal solutions to respond to the United States anti-dumping lawsuits

PHAN THI LAM HONG

Institutions to protect labor rights in non-state enterprises: Situation and suggestions

NGUYEN THI BICH NGOC

Suggestions to enhance legal framework for condotels

LE XUAN TUNG

Experiences of some European countries on legal regulations of the sharing economy and lessons for Vietnam

NGHIEM XUAN DUNG

Developing a digital data management model in criminal procedure in the 4.0 era: Potentials and challenges

VU THI THANH NGA

Developing soft skills for social work students to meet learning outcome standards

NGUYEN THI QUYET

Understanding and facilitating the relationship between science and technology and human resource development: Towards a powerful, happy nation

HUMANITIES

NGUYEN DUY QUYNH

An approach in political cultural studies

CHAU THUOC LINH

A comparison of differences in Chinese characters between Chinese and Japanese

NGUYEN VAN THUONG

Examination system for mandarins in Vietnamese feudal dynasties as a valuable reference for contemporary staff evaluation

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t6.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 358
Hôm nay : 3592
Tháng hiện tại : 83918
Tổng lượt truy cập : 13034520