Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021

Mục lục tạp chí số 2 năm 2021

Cập nhật: 03/03/2021

Lượt xem: 2314

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THANH BÌNH

NGUYỄN MINH TUẤN

Quan điểm về “Thiên mệnh” trong tư tưởng trị nước của Minh Mệnh

PHAN TRUNG HIỀN

ĐINH TẤN ĐỒNG

Hoàn thiện cơ chế giám sát của công dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

NGUYỄN ĐỨC TÂM

Thực hiện quy định pháp luật về kê khai - xác minh tài sản, thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020

NGUYỄN QUANG THÀNH

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về tái hòa nhập xã hội cho người lao động di cư trở về

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG LINH

Một số vấn đề về phòng ngừa các tội phạm về mại dâm dưới góc độ tội phạm học

NGUYỄN TUẤN ANH

Bàn về việc thực hiện chính sách quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội

TRẦN THỊ HỒNG

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảm nghèo tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

NGUYỄN VĂN CHIỀU

NGUYỄN THỊ LINH

Thúc đẩy tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

LÊ THỊ NGỌC LỆ

Phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Quảng Nam hiện nay: Cơ hội và thách thức

KHOA HỌC NHÂN VĂN

QUANG THỊ HOÀN

Ẩn dụ ý niệm về giấc mơ trong bài thơ tình “He wihses for the cloths of heaven” của William Butler Yeats

LƯU HUYỀN TRANG

Một số lỗi giao thoa ngôn ngữ của sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt (Nghiên cứu trường hợp tại Khoa Việt Nam học, Đại học Hà Nội)

NGUYỄN THỊ THỦY

Khảo sát hành động “hứa” trong giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (Trường hợp bộ “thực hành tiếng Việt” trình độ A,B,C của Đoàn Thiện Thuật)

ĐÀO THỊ THANH HUYỀN

Lỗi phát âm phụ âm đầu của người Trung Quốc học tiếng Việt và cách khắc phục

VÕ ĐỖ MAI QUYÊN

NGUYỄN THỊ LOAN

Mối quan hệ giữa động lực nội tại và kết quả thi cuối kỳ của sinh viên

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN THANH BINH

NGUYEN MINH TUAN

“The mandate of heaven” ideology in Minh Menh emperor’s ruling philosophy

PHAN TRUNG HIEN

DINH TAN DONG

Facilitating citizen’s supervision of land recovery, compensation, assistance and resettlement

NGUYEN DUC TAM

Implementing legal regulations on asset and income declaration and verification in Vietnam from 2010 to 2020

NGUYEN QUANG THANH

Human rights-based approach in developing and implementing social reintegration policies for returning migrant workers

DANG THI PHUONG LINH

Preventing prostitution-related crimes from a criminological perspective

NGUYEN TUAN ANH

On solid waste management policy in Hanoi

TRAN THI HONG

Improving poverty mitigation in Thuong Nung commune, Vo Nhai district, Thai Nguyen province: Situation and solution

NGUYEN VAN CHIEU

NGUYEN THI LINH

Promoting access to basic health services for ethnic minorities and mountainous people

LE THI NGOC LE

Developing community-based tourism in Quang Nam province: Opportunities and challenges

HUMANITIES

QUANG THI HOAN

Conceptual metaphor of dream in “He wishes for the cloths of heaven” poem by William Butler Yeats

LUU HUYEN TRANG

Language interference errors of Chinese students learning Vietnamese: A case study at the Faculty of Vietnamese Studies, Hanoi University

NGUYEN THI THUY

Teaching promises in Vietnamese for foreign learners using the Vietnamese practice textbooks level A, B, C by Doan Thien Thuat

DAO THI THANH HUYEN

Errors in pronouncing first consonants of Chinese people learning Vietnamese and ways to fix them

VO DO MAI QUYEN

NGUYEN THI LOAN

The relationship between students’ intrinsic motivation and the final exam results

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t2_2021.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1000
Hôm nay : 2750
Tháng hiện tại : 156645
Tổng lượt truy cập : 13301317